Skip Navigation
Skip to contents

Diabetes Metab J : Diabetes & Metabolism Journal

Search
OPEN ACCESS

Search

Page Path
HOME > Search
2 "Metabolomics"
Filter
Filter
Article category
Keywords
Publication year
Authors
Funded articles
Review
Complications
Pathophysiologic Mechanisms and Potential Biomarkers in Diabetic Kidney Disease
Chan-Young Jung, Tae-Hyun Yoo
Diabetes Metab J. 2022;46(2):181-197.   Published online March 24, 2022
DOI: https://doi.org/10.4093/dmj.2021.0329
 • 11,751 View
 • 783 Download
 • 41 Web of Science
 • 45 Crossref
AbstractAbstract PDFPubReader   ePub   
Although diabetic kidney disease (DKD) remains the leading cause of end-stage kidney disease eventually requiring chronic kidney replacement therapy, the prevalence of DKD has failed to decline over the past 30 years. In order to reduce disease prevalence, extensive research has been ongoing to improve prediction of DKD onset and progression. Although the most commonly used markers of DKD are albuminuria and estimated glomerular filtration rate, their limitations have encouraged researchers to search for novel biomarkers that could improve risk stratification. Considering that DKD is a complex disease process that involves several pathophysiologic mechanisms such as hyperglycemia induced inflammation, oxidative stress, tubular damage, eventually leading to kidney damage and fibrosis, many novel biomarkers that capture one specific mechanism of the disease have been developed. Moreover, the increasing use of high-throughput omic approaches to analyze biological samples that include proteomics, metabolomics, and transcriptomics has emerged as a strong tool in biomarker discovery. This review will first describe recent advances in the understanding of the pathophysiology of DKD, and second, describe the current clinical biomarkers for DKD, as well as the current status of multiple potential novel biomarkers with respect to protein biomarkers, proteomics, metabolomics, and transcriptomics.

Citations

Citations to this article as recorded by  
 • Role of polyphenols in the management of diabetic complications
  Jeevika Raina, Atika Firdous, Gurvinder Singh, Rajesh Kumar, Charanjit Kaur
  Phytomedicine.2024; 122: 155155.     CrossRef
 • Role of MCP-1 as an inflammatory biomarker in nephropathy
  Yanlong Liu, Ke Xu, Yuhua Xiang, Boyan Ma, Hailong Li, Yuan Li, Yue Shi, Shuju Li, Yan Bai
  Frontiers in Immunology.2024;[Epub]     CrossRef
 • Urinary podocyte stress marker as a prognostic indicator for diabetic kidney disease
  Lingfeng Zeng, Jack Kit-Chung Ng, Winston Wing-Shing Fung, Gordon Chun-Kau Chan, Kai-Ming Chow, Cheuk-Chun Szeto
  BMC Nephrology.2024;[Epub]     CrossRef
 • Identification and validation of immune and cuproptosis - related genes for diabetic nephropathy by WGCNA and machine learning
  Yubing Chen, Lijuan Liao, Baoju Wang, Zhan Wu
  Frontiers in Immunology.2024;[Epub]     CrossRef
 • Specific Alternation of Gut Microbiota and the Role of Ruminococcus gnavus in the Development of Diabetic Nephropathy
  Jinni Hong, Tingting Fu, Weizhen Liu, Yu Du, Junmin Bu, Guojian Wei, Miao Yu, Yanshan Lin, Cunyun Min, Datao Lin
  Journal of Microbiology and Biotechnology.2024; 34(3): 547.     CrossRef
 • A Narrative Review of New Treatment Options for Diabetic Nephropathy
  Aadhira Pillai, Darshna Fulmali
  Cureus.2023;[Epub]     CrossRef
 • Bamboo leaf: A review of traditional medicinal property, phytochemistry, pharmacology, and purification technology
  Yaqian Cheng, Siqi Wan, Linna Yao, Ding Lin, Tong Wu, Yongjian Chen, Ailian Zhang, Chenfei Lu
  Journal of Ethnopharmacology.2023; 306: 116166.     CrossRef
 • Molecular Pathways of Diabetic Kidney Disease Inferred from Proteomics
  Lan Wei, Yuanyuan Han, Chao Tu
  Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity.2023; Volume 16: 117.     CrossRef
 • Omics and Artificial Intelligence in Kidney Diseases
  Nadja Grobe, Josef Scheiber, Hanjie Zhang, Christian Garbe, Xiaoling Wang
  Advances in Kidney Disease and Health.2023; 30(1): 47.     CrossRef
 • Intestinal microbiome diversity of diabetic and non-diabetic kidney disease: Current status and future perspective
  Soumik Das, Ramanathan Gnanasambandan
  Life Sciences.2023; 316: 121414.     CrossRef
 • Pediatric Diabetic Nephropathy: Novel Insights from microRNAs
  Francesca Lanzaro, Annalisa Barlabà, Angelica De Nigris, Federica Di Domenico, Valentina Verde, Emanuele Miraglia del Giudice, Anna Di Sessa
  Journal of Clinical Medicine.2023; 12(4): 1447.     CrossRef
 • Novel Biomarkers of Diabetic Kidney Disease
  Jorge Rico-Fontalvo, Gustavo Aroca-Martínez, Rodrigo Daza-Arnedo, José Cabrales, Tomás Rodríguez-Yanez, María Cardona-Blanco, Juan Montejo-Hernández, Dairo Rodelo Barrios, Jhonny Patiño-Patiño, Elber Osorio Rodríguez
  Biomolecules.2023; 13(4): 633.     CrossRef
 • Diabetic vascular diseases: molecular mechanisms and therapeutic strategies
  Yiwen Li, Yanfei Liu, Shiwei Liu, Mengqi Gao, Wenting Wang, Keji Chen, Luqi Huang, Yue Liu
  Signal Transduction and Targeted Therapy.2023;[Epub]     CrossRef
 • Metabolic phenotypes and risk of end-stage kidney disease in patients with type 2 diabetes
  Lijun Zhao, Yutong Zou, Yucheng Wu, Linli Cai, Yuancheng Zhao, Yiting Wang, Xiang Xiao, Qing Yang, Jia Yang, Honghong Ren, Nanwei Tong, Fang Liu
  Frontiers in Endocrinology.2023;[Epub]     CrossRef
 • Identification of a New RNA and Protein Integrated Biomarker Panel Associated with Kidney Function Impairment in DKD: Translational Implications
  Alessandra Scamporrino, Stefania Di Mauro, Agnese Filippello, Grazia Di Marco, Antonino Di Pino, Roberto Scicali, Maurizio Di Marco, Emanuele Martorana, Roberta Malaguarnera, Francesco Purrello, Salvatore Piro
  International Journal of Molecular Sciences.2023; 24(11): 9412.     CrossRef
 • Increased serum PCSK9 levels are associated with renal function impairment in patients with type 2 diabetes mellitus
  Zhicai Feng, Xiangyu Liao, Hao Zhang, Juan Peng, Zhijun Huang, Bin Yi
  Renal Failure.2023;[Epub]     CrossRef
 • Analysis of Serum Pyrodeath Re-lated Proteins and Renal Injury in Patients with Type 2 DKD
  茹洁 马
  Asian Case Reports in Emergency Medicine.2023; 11(02): 53.     CrossRef
 • Loganin reduces diabetic kidney injury by inhibiting the activation of NLRP3 inflammasome-mediated pyroptosis
  Xiangri Kong, Yunyun Zhao, Xingye Wang, Yongjiang Yu, Ying Meng, Guanchi Yan, Miao Yu, Lihong Jiang, Wu Song, Bingmei Wang, Xiuge Wang
  Chemico-Biological Interactions.2023; 382: 110640.     CrossRef
 • Machine-learning algorithm-based prediction of a diagnostic model based on oxidative stress-related genes involved in immune infiltration in diabetic nephropathy patients
  Heng-Mei Zhu, Na Liu, Dong-Xuan Sun, Liang Luo
  Frontiers in Immunology.2023;[Epub]     CrossRef
 • The roles of gut microbiota and its metabolites in diabetic nephropathy
  Hui Zhao, Cheng-E Yang, Tian Liu, Ming-Xia Zhang, Yan Niu, Ming Wang, Jun Yu
  Frontiers in Microbiology.2023;[Epub]     CrossRef
 • High triglyceride levels increase the risk of diabetic microvascular complications: a cross-sectional study
  Jiahang Li, Lei Shi, Guohong Zhao, Fei Sun, Zhenxing Nie, Zhongli Ge, Bin Gao, Yan Yang
  Lipids in Health and Disease.2023;[Epub]     CrossRef
 • Correlation of Kidney Injury Molecule-1 and Nephrin Levels in Iraqi Patients with Diabetic Nephropathy
  Raghda Hisham Aljorani, Eman Saadi Saleh , Khalaf Gata Hussein Al Mohammadawi
  Al-Rafidain Journal of Medical Sciences ( ISSN 2789-3219 ).2023; 5: 99.     CrossRef
 • Diabetic Nephropathy: Significance of Determining Oxidative Stress and Opportunities for Antioxidant Therapies
  Marina Darenskaya, Sergey Kolesnikov, Natalya Semenova, Lyubov Kolesnikova
  International Journal of Molecular Sciences.2023; 24(15): 12378.     CrossRef
 • Evaluation of Neutrophil/Lymphocyte Ratio, Low-Density Lipoprotein/Albumin Ratio, and Red Cell Distribution Width/Albumin Ratio in the Estimation of Proteinuria in Uncontrolled Diabetic Patients
  Duygu Tutan, Murat Doğan
  Cureus.2023;[Epub]     CrossRef
 • Hedysarum polybotrys polysaccharide attenuates renal inflammatory infiltration and fibrosis in diabetic mice by inhibiting the HMGB1/RAGE/TLR4 pathway
  Changqing Xu, Yanxu Cheng, Zongmei Liu, Xiaoyan Fu
  Experimental and Therapeutic Medicine.2023;[Epub]     CrossRef
 • Abdominal adipose tissue and type 2 diabetic kidney disease: adipose radiology assessment, impact, and mechanisms
  Fei Lu, Jinlei Fan, Fangxuan Li, Lijing Liu, Zhiyu Chen, Ziyu Tian, Liping Zuo, Dexin Yu
  Abdominal Radiology.2023; 49(2): 560.     CrossRef
 • Inhibition of MD2 by natural product-drived JM-9 attenuates renal inflammation and diabetic nephropathy in mice
  Minxiu Wang, Qianhui Zhang, Shuaijie Lou, Leiming Jin, Gaojun Wu, Wenqi Wu, Qidong Tang, Yi Wang, Xiaohong Long, Ping Huang, Wu Luo, Guang Liang
  Biomedicine & Pharmacotherapy.2023; 168: 115660.     CrossRef
 • Multifaceted relationship between diabetes and kidney diseases: Beyond diabetes
  Pasquale Esposito, Daniela Picciotto, Francesca Cappadona, Francesca Costigliolo, Elisa Russo, Lucia Macciò, Francesca Viazzi
  World Journal of Diabetes.2023; 14(10): 1450.     CrossRef
 • Mitochondrial antiviral signaling protein: a potential therapeutic target in renal disease
  Meng Wu, Zhiyin Pei, Guangfeng Long, Hongbing Chen, Zhanjun Jia, Weiwei Xia
  Frontiers in Immunology.2023;[Epub]     CrossRef
 • Research progress on multiple cell death pathways of podocytes in diabetic kidney disease
  Can Yang, Zhen Zhang, Jieting Liu, Peijian Chen, Jialing Li, Haiying Shu, Yanhui Chu, Luxin Li
  Molecular Medicine.2023;[Epub]     CrossRef
 • Quantitative profiling of carboxylic compounds by gas chromatography-mass spectrometry for revealing biomarkers of diabetic kidney disease
  Rongrong Zhu, Yan Yuan, Rourou Qi, Jianying Liang, Yan Shi, Hongbo Weng
  Journal of Chromatography B.2023; 1231: 123930.     CrossRef
 • Jiangtang Decoction Ameliorates Diabetic Kidney Disease Through the Modulation of the Gut Microbiota
  Jinni Hong, Tingting Fu, Weizhen Liu, Yu Du, Junmin Bu, Guojian Wei, Miao Yu, Yanshan Lin, Cunyun Min, Datao Lin
  Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity.2023; Volume 16: 3707.     CrossRef
 • GLP-1RA Combined with SGLT2 Inhibitors for the Treatment of Diabetic Kidney Disease: A Meta Analysis
  莹 郭
  Advances in Clinical Medicine.2023; 13(11): 18117.     CrossRef
 • Potential application of Klotho as a prognostic biomarker for patients with diabetic kidney disease: a meta-analysis of clinical studies
  Li Xia Yu, Min Yue Sha, Yue Chen, Fang Tan, Xi Liu, Shasha Li, Qi-Feng Liu
  Therapeutic Advances in Chronic Disease.2023;[Epub]     CrossRef
 • Single-Cell RNA Sequencing Reveals RAC1 Involvement in Macrophages Efferocytosis in Diabetic Kidney Disease
  Yi Song, Yifan Liu, Feng Guo, Lin Zhao, Guijun Qin
  Inflammation.2023;[Epub]     CrossRef
 • Research progress of natural active compounds on improving podocyte function to reduce proteinuria in diabetic kidney disease
  Le Gong, Rui Wang, Xinyu Wang, Jing Liu, Zhaodi Han, Qian Li, Yi Jin, Hui Liao
  Renal Failure.2023;[Epub]     CrossRef
 • Identification of potential crosstalk genes and mechanisms between periodontitis and diabetic nephropathy through bioinformatic analysis
  Huijuan Lu, Jia Sun, Jieqiong Sun
  Medicine.2023; 102(52): e36802.     CrossRef
 • Mitochondrial RNAs as Potential Biomarkers of Functional Impairment in Diabetic Kidney Disease
  Stefania Di Mauro, Alessandra Scamporrino, Agnese Filippello, Maurizio Di Marco, Maria Teresa Di Martino, Francesca Scionti, Antonino Di Pino, Roberto Scicali, Roberta Malaguarnera, Francesco Purrello, Salvatore Piro
  International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(15): 8198.     CrossRef
 • Renoprotective Mechanism of Sodium-Glucose Cotransporter 2 Inhibitors: Focusing on Renal Hemodynamics
  Nam Hoon Kim, Nan Hee Kim
  Diabetes & Metabolism Journal.2022; 46(4): 543.     CrossRef
 • Partial Synthetic PPARƳ Derivative Ameliorates Aorta Injury in Experimental Diabetic Rats Mediated by Activation of miR-126-5p Pi3k/AKT/PDK 1/mTOR Expression
  Yasmin M. Ahmed, Raha Orfali, Nada S. Abdelwahab, Hossam M. Hassan, Mostafa E. Rateb, Asmaa M. AboulMagd
  Pharmaceuticals.2022; 15(10): 1175.     CrossRef
 • Polydatin attenuates tubulointerstitial fibrosis in diabetic kidney disease by inhibiting YAP expression and nuclear translocation
  Manlin He, Lan Feng, Yang Chen, Bin Gao, Yiwei Du, Lu Zhou, Fei Li, Hongbao Liu
  Frontiers in Physiology.2022;[Epub]     CrossRef
 • Prevalence of diabetic nephropathy in the diabetes mellitus population: A protocol for systematic review and meta-analysis
  Sicheng Li, Huidi Xie, Yang Shi, Hongfang Liu
  Medicine.2022; 101(42): e31232.     CrossRef
 • Stratification of diabetic kidney diseases via data-independent acquisition proteomics–based analysis of human kidney tissue specimens
  Qinghua Huang, Xianming Fei, Zhaoxian Zhong, Jieru Zhou, Jianguang Gong, Yuan Chen, Yiwen Li, Xiaohong Wu
  Frontiers in Endocrinology.2022;[Epub]     CrossRef
 • Novel biomarkers and therapeutic approaches for diabetic retinopathy and nephropathy: Recent progress and future perspectives
  Ziyan Xie, Xinhua Xiao
  Frontiers in Endocrinology.2022;[Epub]     CrossRef
 • Diabetic Kidney Disease
  Susanne B. Nicholas, Amy K. Mottl
  Nephrology Self-Assessment Program.2022; 21(5): 394.     CrossRef
Original Article
Metabolic Risk/Epidemiology
Plasma Targeted Metabolomics Analysis for Amino Acids and Acylcarnitines in Patients with Prediabetes, Type 2 Diabetes Mellitus, and Diabetic Vascular Complications
Xin Li, Yancheng Li, Yuanhao Liang, Ruixue Hu, Wenli Xu, Yufeng Liu
Diabetes Metab J. 2021;45(2):195-208.   Published online March 9, 2021
DOI: https://doi.org/10.4093/dmj.2019.0209
 • 6,224 View
 • 201 Download
 • 12 Web of Science
 • 12 Crossref
Graphical AbstractGraphical Abstract AbstractAbstract PDFSupplementary MaterialPubReader   ePub   
Background
We hypothesized that specific amino acids or acylcarnitines would have benefits for the differential diagnosis of diabetes. Thus, a targeted metabolomics for amino acids and acylcarnitines in patients with diabetes and its complications was carried out.
Methods
A cohort of 54 normal individuals and 156 patients with type 2 diabetes mellitus and/or diabetic complications enrolled from the First Affiliated Hospital of Jinzhou Medical University was studied. The subjects were divided into five main groups: normal individuals, impaired fasting glucose, overt diabetes, diabetic microvascular complications, and diabetic peripheral vascular disease. The technique of tandem mass spectrometry was applied to obtain the plasma metabolite profiles. Metabolomics multivariate statistics were applied for the metabolic data analysis and the differential metabolites determination.
Results
A total of 10 cross-comparisons within diabetes and its complications were designed to explore the differential metabolites. The results demonstrated that eight comparisons existed and yielded significant metabolic differences. A total number of 24 differential metabolites were determined from six selected comparisons, including up-regulated amino acids, down-regulated medium-chain and long-chain acylcarnitines. Altered differential metabolites provided six panels of biomarkers, which were helpful in distinguishing diabetic patients.
Conclusion
Our results demonstrated that the biomarker panels consisted of specific amino acids and acylcarnitines which could reflect the metabolic variations among the different stages of diabetes and might be useful for the differential diagnosis of prediabetes, overt diabetes and diabetic complications.

Citations

Citations to this article as recorded by  
 • Liquid Biopsy: A Game Changer for Type 2 Diabetes
  Gratiela Gradisteanu Pircalabioru, Madalina Musat, Viviana Elian, Ciprian Iliescu
  International Journal of Molecular Sciences.2024; 25(5): 2661.     CrossRef
 • Identification of FGF13 as a Potential Biomarker and Target for Diagnosis of Impaired Glucose Tolerance
  Qi Chen, Fangyu Li, Yuanyuan Gao, Fengying Yang, Li Yuan
  International Journal of Molecular Sciences.2023; 24(2): 1807.     CrossRef
 • Quantitative, Targeted Analysis of Gut Microbiota Derived Metabolites Provides Novel Biomarkers of Early Diabetic Kidney Disease in Type 2 Diabetes Mellitus Patients
  Lavinia Balint, Carmen Socaciu, Andreea Iulia Socaciu, Adrian Vlad, Florica Gadalean, Flaviu Bob, Oana Milas, Octavian Marius Cretu, Anca Suteanu-Simulescu, Mihaela Glavan, Silvia Ienciu, Maria Mogos, Dragos Catalin Jianu, Ligia Petrica
  Biomolecules.2023; 13(7): 1086.     CrossRef
 • Unlocking the Potential: Amino Acids’ Role in Predicting and Exploring Therapeutic Avenues for Type 2 Diabetes Mellitus
  Yilan Ding, Shuangyuan Wang, Jieli Lu
  Metabolites.2023; 13(9): 1017.     CrossRef
 • Untargeted metabolomics reveals dynamic changes in metabolic profiles of rat supraspinatus tendon at three different time points after diabetes induction
  Kuishuai Xu, Liang Zhang, Tianrui Wang, Zhongkai Ren, Tengbo Yu, Yingze Zhang, Xia Zhao
  Frontiers in Endocrinology.2023;[Epub]     CrossRef
 • Acylcarnitines: Can They Be Biomarkers of Diabetic Nephropathy?
  Xiaodie Mu, Min Yang, Peiyao Ling, Aihua Wu, Hua Zhou, Jingting Jiang
  Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy.2022; Volume 15: 247.     CrossRef
 • Targeted metabolomics analysis of amino acids and acylcarnitines as risk markers for diabetes by LC–MS/MS technique
  Shaghayegh Hosseinkhani, Babak Arjmand, Arezou Dilmaghani-Marand, Sahar Mohammadi Fateh, Hojat Dehghanbanadaki, Niloufar Najjar, Sepideh Alavi-Moghadam, Robabeh Ghodssi-Ghassemabadi, Ensieh Nasli-Esfahani, Farshad Farzadfar, Bagher Larijani, Farideh Razi
  Scientific Reports.2022;[Epub]     CrossRef
 • Identification of Insulin Resistance Biomarkers in Metabolic Syndrome Detected by UHPLC-ESI-QTOF-MS
  Leen Oyoun Alsoud, Nelson C. Soares, Hamza M. Al-Hroub, Muath Mousa, Violet Kasabri, Nailya Bulatova, Maysa Suyagh, Karem H. Alzoubi, Waseem El-Huneidi, Bashaer Abu-Irmaileh, Yasser Bustanji, Mohammad H. Semreen
  Metabolites.2022; 12(6): 508.     CrossRef
 • Serum Untargeted Metabolomics Reveal Potential Biomarkers of Progression of Diabetic Retinopathy in Asians
  Zongyi Wang, Jiyang Tang, Enzhong Jin, Yusheng Zhong, Linqi Zhang, Xinyao Han, Jia Liu, Yong Cheng, Jing Hou, Xuan Shi, Huijun Qi, Tong Qian, Li Yuan, Xianru Hou, Hong Yin, Jianhong Liang, Mingwei Zhao, Lvzhen Huang, Jinfeng Qu
  Frontiers in Molecular Biosciences.2022;[Epub]     CrossRef
 • Circulating amino acids and acylcarnitines correlated with different CAC score ranges in diabetic postmenopausal women using LC–MS/MS based metabolomics approach
  Shaghayegh Hosseinkhani, Pooneh Salari, Fatemeh Bandarian, Mojgan Asadi, Shapour Shirani, Niloufar Najjar, Hojat Dehghanbanadaki, Parvin Pasalar, Farideh Razi
  BMC Endocrine Disorders.2022;[Epub]     CrossRef
 • Metabolomic comparison followed by cross-validation of enzyme-linked immunosorbent assay to reveal potential biomarkers of diabetic retinopathy in Chinese with type 2 diabetes
  Zongyi Wang, Jiyang Tang, Enzhong Jin, Chi Ren, Siying Li, Linqi Zhang, Yusheng Zhong, Yu Cao, Jianmin Wang, Wei Zhou, Mingwei Zhao, Lvzhen Huang, Jinfeng Qu
  Frontiers in Endocrinology.2022;[Epub]     CrossRef
 • Urine Metabolites Enable Fast Detection of COVID-19 Using Mass Spectrometry
  Alexandre Varao Moura, Danilo Cardoso de Oliveira, Alex Ap. R. Silva, Jonas Ribeiro da Rosa, Pedro Henrique Dias Garcia, Pedro Henrique Godoy Sanches, Kyana Y. Garza, Flavio Marcio Macedo Mendes, Mayara Lambert, Junier Marrero Gutierrez, Nicole Marino Gra
  Metabolites.2022; 12(11): 1056.     CrossRef

Diabetes Metab J : Diabetes & Metabolism Journal