PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Diabetes & Metabolism Journal10.4093/dmj.2012.36.1.79201236179Letter: Higher Glycated Hemoglobin Level Is Associated with Increased Risk of Ischemic Stroke in Non-Diabetic Korean Male Adults (Diabetes Metab J 2011;35:551-7)Seok Hong Lee, Jihyun Ahn, Jaetaek Kimhttps://synapse.koreamed.org/DOIx.php?id=10.4093/dmj.2012.36.1.79, https://synapse.koreamed.org/pdf/10.4093/dmj.2012.36.1.79, http://e-dmj.org/upload/pdf/dmj-36-79.pdf
Diabetes & Metabolism Journal10.4093/dmj.2011.35.5.5512011355551Higher Glycated Hemoglobin Level Is Associated with Increased Risk for Ischemic Stroke in Non-Diabetic Korean Male AdultsHyung Geun Oh, Eun-Jung Rhee, Tae-Woong Kim, Kyung Bok Lee, Jeong-Ho Park, Kwang-Ik Yang, Dushin Jeong, Hyung-Kook Parkhttps://synapse.koreamed.org/DOIx.php?id=10.4093/dmj.2011.35.5.551, https://synapse.koreamed.org/pdf/10.4093/dmj.2011.35.5.551, http://e-dmj.org/upload/pdf/dmj-35-551.pdf
Diabetes & Metabolism Journal10.4093/dmj.2012.36.1.81201236181Response: Higher Glycated Hemoglobin Level Is Associated with Increased Risk for Ischemic Stroke in Non-Diabetic Korean Male Adults (Diabetes Metab J 2011;35:551-7)Hyung Geun Oh, Eun-Jung Rhee, Tae-Woong Kim, Kyung Bok Lee, Jeong-Ho Park, Kwang-Ik Yang, Dushin Jeong, Hyung-Kook Parkhttps://synapse.koreamed.org/DOIx.php?id=10.4093/dmj.2012.36.1.81, https://synapse.koreamed.org/pdf/10.4093/dmj.2012.36.1.81, http://e-dmj.org/upload/pdf/dmj-36-81.pdf
Diabetes10.2337/db21-398-p202170Supplement_1398-P: Higher Hemoglobin Level Associated with Increased Prevalence of Albuminuria in Male Patients with Type 2 Diabetes from TibetCHENGHUI ZHANGhttps://diabetesjournals.org/diabetes/article/70/Supplement_1/398-P/139928/398-P-Higher-Hemoglobin-Level-Associated-with, https://diabetesjournals.org/diabetes/article/70/Supplement_1/398-P/139928/398-P-Higher-Hemoglobin-Level-Associated-with
Diabetes10.2337/db21-429-p202170Supplement_1429-P: Higher Hemoglobin Level Associated with Decreased Prevalence of Diabetic Retinopathy in Male Patients with Type 2 Diabetes from TibetCHENGHUI ZHANGhttps://diabetesjournals.org/diabetes/article/70/Supplement_1/429-P/139891/429-P-Higher-Hemoglobin-Level-Associated-with, https://diabetesjournals.org/diabetes/article/70/Supplement_1/429-P/139891/429-P-Higher-Hemoglobin-Level-Associated-with
Atherosclerosis10.1016/j.atherosclerosis.2018.06.6152018275e199The ratio of glycated albumin to glycated hemoglobin is associated with insulin resistance-related features in non-diabetic Japanese subjectsY. Ikeda, N. Hisakawa, H. Takata, T. Ohguro, J. Nishiuchi, Y. Kumonhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0021915018309274?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0021915018309274?httpAccept=text/plain
Diabetic Medicine10.1111/j.1464-5491.2007.02146.x2007248848-854Glycated haemoglobin as a predictor for metabolic syndrome in non-diabetic Korean adultsK. C. Sung, E. J. Rheehttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fj.1464-5491.2007.02146.x, http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/j.1464-5491.2007.02146.x/fullpdf
Frontiers in Aging Neuroscience10.3389/fnagi.2021.821336202213Elevated Glycated Hemoglobin Levels Are Associated With Poor Outcome in Acute Ischemic StrokeNan Dong, Xiaozhu Shen, Xuan Wu, Xianghong Guo, Qi Fanghttps://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnagi.2021.821336/full
10.21203/rs.3.rs-81463/v12020Risk Factors Associated with Ischemic Stroke in a Young Non-Diabetic and Non-Hypertensive Population: A Retrospective Case-Control StudyNan Zhang, Lin Zhang, Qiu Wang, Jingwei Zhao, Jia Liu, Guang Wanghttps://www.researchsquare.com/article/rs-81463/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-81463/v1.html
10.21203/rs.3.rs-1773791/v12022Nonlinear relationship between glycated hemoglobin and cognitive impairment after acute mild ischemic strokeLei Xu, Qin Xiong, Yang Du, Lu-wen Huang, Ming Yuhttps://www.researchsquare.com/article/rs-1773791/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-1773791/v1.html