Fibroblast Growth Factor 21 Attenuates Diabetes-Induced Renal Fibrosis by Negatively Regulating TGF-β-p53-Smad2/3-Mediated Epithelial-to-Mesenchymal Transition via Activation of AKT
Sundong Lin (Lin S), Lechu Yu (Yu L), Yongqing Ni (Ni Y), Lulu He (He L), Xiaolu Weng (Weng X), Xuemian Lu (Lu X), Chi Zhang (Zhang C)
Diabetes Metab J. 2020;44(1):158-172.   Published online 2019 Oct 28     DOI: https://doi.org/10.4093/dmj.2018.0235
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Timosaponin BII inhibits TGF‐β mediated epithelial‐mesenchymal transition through Smad‐dependent pathway during pulmonary fibrosis
Dali Ding, Xuebin Shen, Lizhen Yu, Yueyue Zheng, Yao Liu, Wei Wang, Li Liu, Zitong Zhao, Sihui Nian, Limin Liu
Phytotherapy Research.2023;[Epub]     CrossRef
Fibroblast growth factors (FGFs) endocrines et fibrogenèse pulmonaire
M. Ghanem, A. Mailleux, B. Crestani
Revue des Maladies Respiratoires.2023; 40(3): 239.     CrossRef
Mesenchymal Stem Cell Therapy in Kidney Diseases: Potential and Challenges
Fukun Chen, NaNa Chen, Chunjuan Xia, Hongyue Wang, Lishi Shao, Chen Zhou, Jiaping Wang
Cell Transplantation.2023; 32: 096368972311642.     CrossRef
Exploring the pathogenesis of type 2 diabetes mellitus intestinal damp-heat syndrome and the therapeutic effect of Gegen Qinlian Decoction from the perspective of exosomal miRNA
LiSha He, Tingting Bao, Yingying Yang, Han Wang, Chengjuan Gu, Jia Chen, Tiangang Zhai, Xinhui He, Mengyi Wu, Linhua Zhao, Xiaolin Tong
Journal of Ethnopharmacology.2022; 285: 114786.     CrossRef
Cardamomin protects from diabetes-induced kidney damage through modulating PI3K/AKT and JAK/STAT signaling pathways in rats
Chan Gao, Xiao Fei, Ming Wang, Qi Chen, Ning Zhao
International Immunopharmacology.2022; 107: 108610.     CrossRef
Fibroblast Growth Factor 21 Predicts Short-Term Prognosis in Patients With Acute Heart Failure: A Prospective Cohort Study
Guihai Wu, Shenglin Wu, Jingyi Yan, Shanshan Gao, Jinxiu Zhu, Minghui Yue, Zexin Li, Xuerui Tan
Frontiers in Cardiovascular Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
Research Progress of Fibroblast Growth Factor 21 in Fibrotic Diseases
Min-Qi Jia, Cha-Xiang Guan, Jia-Hao Tao, Yong Zhou, Liang-Jun Yan
Oxidative Medicine and Cellular Longevity.2022; 2022: 1.     CrossRef
Circ_FOXP1 promotes the growth and survival of high glucose-treated human trophoblast cells through the regulation of miR-508-3p/SMAD family member 2 pathway
Mingqun Li, Yuqin Huang, Hongli Xi, Wei Zhang, Ziwu Xiang, Lingyun Wang, Xuanyu Li, Hongyan Guo
Endocrine Journal.2022; 69(9): 1067.     CrossRef
Fibroblast growth factor 21 attenuates the progression of hyperuricemic nephropathy through inhibiting inflammation, fibrosis and oxidative stress
Xinghao Jiang, Qing Wu, Yeboah Kwaku Opoku, Yimeng Zou, Dan Wang, Changhui Hu, Guiping Ren
Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology.2022; 131(6): 474.     CrossRef
Myokines: Novel therapeutic targets for diabetic nephropathy
Ming Yang, Shilu Luo, Jinfei Yang, Wei Chen, Liyu He, Di Liu, Li Zhao, Xi Wang
Frontiers in Endocrinology.2022;[Epub]     CrossRef
Dojuksan ameliorates tubulointerstitial fibrosis through irisin-mediated muscle-kidney crosstalk
Songling Jiang, Dal-Seok Oh, Debra Dorotea, Eunjung Son, Dong-Seon Kim, Hunjoo Ha
Phytomedicine.2021; 80: 153393.     CrossRef
Chromatin accessibility of kidney tubular cells under stress reveals key transcription factor mediating acute and chronic kidney disease
Yuexian Xing, Qi Wang, Jing Zhang, Wenju Li, Aiping Duan, Jingping Yang, Zhihong Liu
The FEBS Journal.2021; 288(18): 5446.     CrossRef
Small molecules against the origin and activation of myofibroblast for renal interstitial fibrosis therapy
Ya-long Feng, Wen-bo Wang, Yue Ning, Hua Chen, Pei Liu
Biomedicine & Pharmacotherapy.2021; 139: 111386.     CrossRef
FGF21 prevents low-protein diet-induced renal inflammation in aged mice
Han Fang, Sujoy Ghosh, Landon C. Sims, Kirsten P. Stone, Cristal M. Hill, Denisha Spires, Daria V. Ilatovskaya, Christopher D. Morrison, Thomas W. Gettys, Krisztian Stadler
American Journal of Physiology-Renal Physiology.2021; 321(3): F356.     CrossRef
IFN-α-2b Inhibits the Proliferation and Migration of Fibroblasts via the TGFβ/Smad Signaling Pathway to Reduce Postoperative Epidural Fibrosis
Zhendong Liu, Hui Chen, Zhehao Fan, Jihang Dai, Yu Sun, Lianqi Yan, Rui Wang, Xiaolei Li, Jingcheng Wang
Journal of Interferon & Cytokine Research.2021; 41(8): 271.     CrossRef
FOXN3 inhibits cell proliferation and invasion via modulating the AKT/MDM2/p53 axis in human glioma
Chaojia Wang, Hanjun Tu, Ling Yang, Chunming Ma, Juntao Hu, Jie Luo, Hui Wang
Aging.2021; 13(17): 21587.     CrossRef
Regulation and Potential Biological Role of Fibroblast Growth Factor 21 in Chronic Kidney Disease
Xue Zhou, Yuefeng Zhang, Ning Wang
Frontiers in Physiology.2021;[Epub]     CrossRef
The Multiple Roles of Fibroblast Growth Factor in Diabetic Nephropathy
Junyu Deng, Ye Liu, Yiqiu Liu, Wei Li, Xuqiang Nie
Journal of Inflammation Research.2021; Volume 14: 5273.     CrossRef
Exercise Training Alleviates Cardiac Fibrosis through Increasing Fibroblast Growth Factor 21 and Regulating TGF-β1-Smad2/3-MMP2/9 Signaling in Mice with Myocardial Infarction
Yixuan Ma, Yixin Kuang, Wenyan Bo, Qiaoqin Liang, Wenfei Zhu, Mengxin Cai, Zhenjun Tian
International Journal of Molecular Sciences.2021; 22(22): 12341.     CrossRef
Snai1-induced partial epithelial–mesenchymal transition orchestrates p53–p21-mediated G2/M arrest in the progression of renal fibrosis via NF-κB-mediated inflammation
Ruochen Qi, Jiyan Wang, Yamei Jiang, Yue Qiu, Ming Xu, Ruiming Rong, Tongyu Zhu
Cell Death & Disease.2021;[Epub]     CrossRef
Destruction of the blood-retina barrier in diabetic retinopathy depends on angiotensin-converting enzyme-mediated TGF-β1/Smad signaling pathway activation
Ping Sun, Ning Xu, Yan Li, Yang Han
International Immunopharmacology.2020; 85: 106686.     CrossRef

Chrysophanol Inhibits the Progression of Diabetic Nephropathy via Inactivation of TGF-β Pathway

Chuan Guo, Yarong Wang, Yuanlin Piao, Xiangrong Rao, Dehai Yin
Drug Design, Development and Therapy.2020; Volume 14: 4951.     CrossRef