The Relationship between Thyroid Function and Different Obesity Phenotypes in Korean Euthyroid Adults
Jeong Mi Kim (Kim JM), Bo Hyun Kim (Kim BH), Hyungi Lee (Lee H), Eun Heui Kim (Kim EH), Mijin Kim (Kim M), Jong Ho Kim (Kim JH), Yun Kyung Jeon (Jeon YK), Sang Soo Kim (Kim SS), In Joo Kim (Kim IJ), Yong Ki Kim (Kim YK)
Diabetes Metab J. 2019;43(6):867-878.   Published online 2019 Apr 3     DOI: https://doi.org/10.4093/dmj.2018.0130
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Sex-specific Association of Subclinical Hypothyroidism With Incident Metabolic Syndrome: A Population-based Cohort Study
Zhiyuan Wu, Yue Jiang, Di Zhou, Shuo Chen, Yu Zhao, Haiping Zhang, Yue Liu, Xia Li, Wei Wang, Jingbo Zhang, Xiaoping Kang, Lixin Tao, Bo Gao, Xiuhua Guo
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.2022; 107(6): e2365.     CrossRef
Determination of age and sex specific TSH and FT4 reference limits in overweight and obese individuals in an iodine-replete region: Tehran Thyroid Study (TTS)
Hengameh Abdi, Bita Faam, Safoora Gharibzadeh, Ladan Mehran, Maryam Tohidi, Fereidoun Azizi, Atieh Amouzegar
Endocrine Research.2021; 46(1): 37.     CrossRef
Association of Metabolic Obesity Phenotypes and Total Testosterone in Chinese Male Population
Luna Liu, Shuang Liu, Qianmei Song, Dandan Luo, Yu Su, Xiangyu Qi, Qian Wang, Jing Ning, Youyuan Lv, Qingbo Guan
Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy.2021; Volume 14: 399.     CrossRef
Insulin Resistance in Association with Thyroid Function, Psychoemotional State, and Cardiovascular Risk Factors
Nijole Kazukauskiene, Aurelija Podlipskyte, Giedrius Varoneckas, Narseta Mickuviene
International Journal of Environmental Research and Public Health.2021; 18(7): 3388.     CrossRef
Association between different obesity phenotypes and hypothyroidism: a study based on a longitudinal health management cohort
Yupeng Wang, Haiyan Lin, Qihang Li, Liying Guan, Meng Zhao, Fang Zhong, Jing Liu, Zhongshang Yuan, Honglin Guo, Yongfeng Song, Ling Gao, Jiajun Zhao
Endocrine.2021; 72(3): 688.     CrossRef
Causal Association Between Serum Thyrotropin and Obesity: A Bidirectional, Mendelian Randomization Study
Xichang Wang, Xiaotong Gao, Yutong Han, Fan Zhang, Zheyu Lin, Hong Wang, Weiping Teng, Zhongyan Shan
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.2021; 106(10): e4251.     CrossRef
Effect of body mass index on peak growth hormone level after growth hormone stimulation test in children with short stature
Na Yeong Lee, Sung Eun Kim, Seulki Kim, Moon Bae Ahn, Shin Hee Kim, Won Kyoung Cho, Kyoung Soon Cho, Min Ho Jung, Byung-Kyu Suh
Annals of Pediatric Endocrinology & Metabolism.2021; 26(3): 192.     CrossRef
Interaction effect of obesity and thyroid autoimmunity on the prevalence of hyperthyrotropinaemia
Xiaoyong Guo, Zhao He, Shanshan Shao, Yilin Fu, Dongmei Zheng, Lu Liu, Ling Gao, Liying Guan, Meng Zhao, Jiajun Zhao
Endocrine.2020; 68(3): 573.     CrossRef
The role of thyroid hormone in metabolism and metabolic syndrome
Patrícia de Fátima dos Santos Teixeira, Patrícia Borges dos Santos, Carmen Cabanelas Pazos-Moura
Therapeutic Advances in Endocrinology and Metabolism.2020; 11: 204201882091786.     CrossRef
Characteristics of Serum Thyroid Hormones in Different Metabolic Phenotypes of Obesity
Xiaomin Nie, Xiaojing Ma, Yiting Xu, Yun Shen, Yufei Wang, Yuqian Bao
Frontiers in Endocrinology.2020;[Epub]     CrossRef