Diabetes and the Risk of Infection: A National Cohort Study
Eun Jin Kim (Kim EJ), Kyoung Hwa Ha (Ha KH), Dae Jung Kim (Kim DJ), Young Hwa Choi (Choi YH)
Diabetes Metab J. 2019;43(6):804-814.   Published online 2019 Oct 21     DOI: https://doi.org/10.4093/dmj.2019.0071
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Nicotinamide pathways as the root cause of sepsis – an evolutionary perspective on macrophage energetic shifts
Melinda S. Suchard, Dana M. Savulescu
The FEBS Journal.2022; 289(4): 955.     CrossRef
Association of sarcopenia with a higher risk of infection in patients with type 2 diabetes
Yongze Zhang, Suiyan Weng, Lingning Huang, Ximei Shen, Fengying Zhao, Sunjie Yan
Diabetes/Metabolism Research and Reviews.2022;[Epub]     CrossRef
Does Preoperative Glycemic Control Restore Immune Defense Against Implant-related Infection in Mice With Diabetes?
Junqing Lin, Tengli Huang, Haifeng Wei, Bingbo Bao, Tao Gao, Xianyou Zheng, Hongyi Zhu
Clinical Orthopaedics & Related Research.2022; 480(5): 1008.     CrossRef
Integrating nutrition and food safety in food systems policy and programming
Stella Nordhagen, Elisabetta Lambertini, Caroline Smith DeWaal, Bonnie McClafferty, Lynnette M. Neufeld
Global Food Security.2022; 32: 100593.     CrossRef
Long-term association of serum selenium levels and the diabetes risk: Findings from a case-control study nested in the prospective Jinchang Cohort
Zhiyuan Cheng, Yuanyuan Li, Jamie L. Young, Ning Cheng, Chenhui Yang, George D. Papandonatos, Karl T. Kelsey, John Pierce Wise, Kunchong Shi, Tongzhang Zheng, Simin Liu, Yana Bai
Science of The Total Environment.2022; 818: 151848.     CrossRef
Characterization of vaginal immune response to a polypropylene mesh: Diabetic vs. normoglycemic conditions
Rui Liang, Abigail Fisk, Gabrielle King, Leslie Meyn, Xiangwei Xiao, Pamela Moalli
Acta Biomaterialia.2022; 143: 310.     CrossRef
Role of Metformin in Morbidity and Mortality Associated with Urinary Tract Infections in Patients with Type 2 Diabetes
Fu-Shun Yen, James Cheng-Chung Wei, Ying-Hsiu Shih, Wei-Lin Pan, Chih-Cheng Hsu, Chii-Min Hwu
Journal of Personalized Medicine.2022; 12(5): 702.     CrossRef
Systematic Review of Literature Examining Bacterial Urinary Tract Infections in Diabetes
Santosh Paudel, Preeti P. John, Seyedeh Leila Poorbaghi, Tara M. Randis, Ritwij Kulkarni, Suat Simsek
Journal of Diabetes Research.2022; 2022: 1.     CrossRef
Characterization of the Skin Bacteriome and Histology Changes in Diabetic Pigs
Meirong Li, Jifang Yuan, Qian Hou, Yali Zhao, Lingzhi Zhong, Xin Dai, Hua Chen, Xiaobing Fu
The International Journal of Lower Extremity Wounds.2022; : 153473462211008.     CrossRef
Diabetes and SARS-CoV-2–Is There a Mutual Connection?
Anna P. Jedrzejak, Edyta K. Urbaniak, Jadwiga A. Wasko, Natalia Ziojla, Malgorzata Borowiak
Frontiers in Cell and Developmental Biology.2022;[Epub]     CrossRef
Impaired host response and the presence of Acinetobacter baumannii in the serum microbiome of type-II diabetic patients
Dasith Perera, Sarah E. Kleinstein, Benjamin Hanson, Hatice Hasturk, Ryan Eveloff, Marcelo Freire, Matthew Ramsey
iScience.2021; 24(1): 101941.     CrossRef
Trends in Cardiovascular Complications and Mortality among Patients with Diabetes in South Korea
Jung Hwan Park, Kyoung Hwa Ha, Bo Yeon Kim, Jae Hyuk Lee, Dae Jung Kim
Diabetes & Metabolism Journal.2021; 45(1): 120.     CrossRef
The effect of pay-for-performance program on infection events and mortality rate in diabetic patients: a nationwide population-based cohort study
Yi-Fang Wu, Mei-Yen Chen, Tien-Hsing Chen, Po-Chang Wang, Yun-Shing Peng, Ming-Shyan Lin
BMC Health Services Research.2021;[Epub]     CrossRef
Infections associated with diabetic-care devices
Bansree Patel, Ronny Priefer
Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews.2021; 15(2): 519.     CrossRef
Diabetes and acute bacterial skin and skin structure infections
Marco Falcone, Juris J Meier, Maria Giulia Marini, Riccardo Caccialanza, José María Aguado, Stefano Del Prato, Francesco Menichetti
Diabetes Research and Clinical Practice.2021; 174: 108732.     CrossRef
Impact of diabetes mellitus on in-hospital mortality in adult patients with COVID-19: a systematic review and meta-analysis
Halla Kaminska, Lukasz Szarpak, Dariusz Kosior, Wojciech Wieczorek, Agnieszka Szarpak, Mahdi Al-Jeabory, Wladyslaw Gawel, Aleksandra Gasecka, Milosz J. Jaguszewski, Przemyslawa Jarosz-Chobot
Acta Diabetologica.2021; 58(8): 1101.     CrossRef
Skin diseases in the Da Qing Diabetes Study: a cross-sectional study
Chang-Bing Shen, Xin Qian, Rui-Xing Yu, Xue-Lei Ji, Yin-Juan Shi, Jing Gao, Cheng-Xu Li, Ke-Ke Li, Wen-Min Fei, Xue Shen, Zi-Yi Wang, Yang Han, Xiao-Li Ning, Randy Ko, Yi-Hsiang Hsu, Xian-Yong Yin, Guang-Wei Li, Yong Cui
Chinese Medical Journal.2021; 134(10): 1191.     CrossRef
Exploring the Clinical Utility of Metagenomic Next-Generation Sequencing in the Diagnosis of Pulmonary Infection
Guijuan Xie, Bo Zhao, Xun Wang, Liang Bao, Yiming Xu, Xian Ren, Jiali Ji, Ting He, Hongqing Zhao
Infectious Diseases and Therapy.2021; 10(3): 1419.     CrossRef
Debridement, antibiotics, and implant retention combined with direct intra-articular antibiotic infusion in patients with acute hematogenous periprosthetic joint infection of the knee
Pruk Chaiyakit, Surapoj Meknavin, Natthapong Hongku, Ittiwat Onklin
BMC Musculoskeletal Disorders.2021;[Epub]     CrossRef
Colorectal abscess treated with fenestration under colonoscopy
Hong-Xia Wang, Wei Wang, Zheng-Hua Zhou, Yan Dou
Asian Journal of Surgery.2021; 44(8): 1133.     CrossRef
Factors Influencing the Prognosis of Patients with Intra-Abdominal Infection and Its Value in Assessing Prognosis
Jianfei Pan, Quanwei Zhu, Xiaoqian Zhang, Jun Xu, Linlin Pan, Xiang Mao, Xiao Wu
Infection and Drug Resistance.2021; Volume 14: 3425.     CrossRef
Shoulder septic arthritis following routine influenza vaccination
Josiah Damisa, Zereda Zulkeefli, Lebur Rohman, David Burton
Journal of Surgical Case Reports.2020;[Epub]     CrossRef