Plasma Fetuin-A Levels and Risk of Type 2 Diabetes Mellitus in A Chinese Population: A Nested Case-Control Study
Yeli Wang (Wang Y), Woon-Puay Koh (Koh WP), Majken K. Jensen (Jensen MK), Jian-Min Yuan (Yuan JM), An Pan (Pan A)
Diabetes Metab J. 2019;43(4):474-486.   Published online 2019 Mar 20     DOI: https://doi.org/10.4093/dmj.2018.0171
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Multiplexed measurements of salivary fetuin-A, insulin, and adiponectin as potential non-invasive biomarkers in childhood obesity
Vaithinathan Selvaraju, Jeganathan R. Babu, Thangiah Geetha
Cytokine.2022; 153: 155843.     CrossRef
Recent Developments in Biomarkers for Diagnosis and Screening of Type 2 Diabetes Mellitus
Margarita Ortiz-Martínez, Mirna González-González, Alexandro J. Martagón, Victoria Hlavinka, Richard C. Willson, Marco Rito-Palomares
Current Diabetes Reports.2022; 22(3): 95.     CrossRef
Serum Fetuin-A and Risk of Gestational Diabetes Mellitus: An Observational Study and Mendelian Randomization Analysis
Ping Wu, Yi Wang, Yi Ye, Xue Yang, Qi Lu, Jiaying Yuan, Li Zha, Yan Liu, Xingyue Song, Shijiao Yan, Ying Wen, Xiaorong Qi, Chun-Xia Yang, Yixin Wang, Gang Liu, Chuanzhu Lv, Xiong-Fei Pan, An Pan
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.2022;[Epub]     CrossRef
Hepatokines as a Molecular Transducer of Exercise
Dae Yun Seo, Se Hwan Park, Jubert Marquez, Hyo-Bum Kwak, Tae Nyun Kim, Jun Hyun Bae, Jin-Ho Koh, Jin Han
Journal of Clinical Medicine.2021; 10(3): 385.     CrossRef
Serum Fetuin-B Levels Are Elevated in Women with Metabolic Syndrome and Associated with Increased Oxidative Stress
Shiyao Xue, Hongdong Han, Shunli Rui, Mengliu Yang, Yizhou Huang, Bin Zhan, Shan Geng, Hua Liu, Chen Chen, Gangyi Yang, Ling Li, Colin Murdoch
Oxidative Medicine and Cellular Longevity.2021; 2021: 1.     CrossRef
CD44, a Predominant Protein in Methylglyoxal-Induced Secretome of Muscle Cells, is Elevated in Diabetic Plasma
Shakuntala Bai, Arvindkumar H. Chaurasiya, Reema Banarjee, Prachi B. Walke, Faraz Rashid, Ambika G. Unnikrishnan, Mahesh J. Kulkarni
ACS Omega.2020; 5(39): 25016.     CrossRef