Risk Factors for the Development and Progression of Diabetic Kidney Disease in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus and Advanced Diabetic Retinopathy
Kyung-Jin Yun (Yun KJ), Hye Ji Kim (Kim HJ), Mee Kyoung Kim (Kim MK), Hyuk-Sang Kwon (Kwon HS), Ki-Hyun Baek (Baek KH), Young Jung Roh (Roh YJ), Ki-Ho Song (Song KH)
Diabetes Metab J. 2016;40(6):473-481.   Published online 2016 Sep 20     DOI: https://doi.org/10.4093/dmj.2016.40.6.473
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Sex-Specific Computed Tomography Abdominal Fat and Skeletal Muscle Characteristics in Type 2 Diabetic Retinopathy Patients With/Without Comorbid Diabetic Kidney Disease
Jinlei Fan, Liping Zuo, Mingyuan Hou, Bowen Wang, Yueming An, Baoli Hao, Dexin Yu
Academic Radiology.2023;[Epub]     CrossRef
The concordance and discordance of diabetic kidney disease and retinopathy in patients with type 2 diabetes mellitus: A cross-sectional study of 26,809 patients from 5 primary hospitals in China
Zhaoxiang Liu, Xianglan Li, Yanlei Wang, Yanxia Song, Qiang Liu, Junxia Gong, Wenshuang Fan, Chunmei Lv, Chenxiang Cao, Wenhui Zhao, Jianzhong Xiao
Frontiers in Endocrinology.2023;[Epub]     CrossRef
Punicalagin alleviates renal injury via the gut-kidney axis in high-fat diet-induced diabetic mice
Qinglian Hua, Yaling Han, Haifeng Zhao, Haowen Zhang, Bei Yan, Shengjie Pei, Xin He, Yue Li, Xiangyuan Meng, Lei Chen, Feng Zhong, Duo Li
Food & Function.2022; 13(2): 867.     CrossRef
Status and Trends of the Association Between Diabetic Nephropathy and Diabetic Retinopathy From 2000 to 2021: Bibliometric and Visual Analysis
Wenwen Lin, Yayong Luo, Fang Liu, Hangtian Li, Qian Wang, Zheyi Dong, Xiangmei Chen
Frontiers in Pharmacology.2022;[Epub]     CrossRef
The Risk Threshold for Hemoglobin A1c Associated With Albuminuria: A Population-Based Study in China
Hong Lian, Hongshi Wu, Jie Ning, Diaozhu Lin, Chulin Huang, Feng Li, Ying Liang, Yiqin Qi, Meng Ren, Li Yan, Lili You, Mingtong Xu
Frontiers in Endocrinology.2021;[Epub]     CrossRef
Weight change and microvascular outcomes in patients with new-onset diabetes: a nationwide cohort study
Eun Sil Koh, Kyung Do Han, Mee Kyoung Kim, Eun Sook Kim, Min-Kyung Lee, Ga Eun Nam, Hyuk-Sang Kwon
The Korean Journal of Internal Medicine.2021; 36(4): 932.     CrossRef
Albuminuria Is Associated with Steatosis Burden in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus and Nonalcoholic Fatty Liver Disease
Eugene Han, Mi Kyung Kim, Byoung Kuk Jang, Hye Soon Kim
Diabetes & Metabolism Journal.2021; 45(5): 698.     CrossRef
Effect of Calcium Dobesilate in Preventing Contrast-Induced Nephropathy in Patients with Diabetes and Chronic Kidney Disease
Hao Zhang, Shao-Hua Guo, Zheng-Kai Xue, Ya-Ru Zhang, Jia-Rui Wang, Jing-Jin Che, Tong Liu, Hua-Yue Tao, Guang-Ping Li, Seung-Woon Rha, Swapnil-Zaman Ashraful-Haque, Kang-Yin Chen
Clinics.2021; 76: e2942.     CrossRef
Elevated TG/HDL-C and non-HDL-C/HDL-C ratios predict mortality in peritoneal dialysis patients
Wenkai Xia, Xiajuan Yao, Yan Chen, Jie Lin, Volker Vielhauer, Hong Hu
BMC Nephrology.2020;[Epub]     CrossRef
Thermal Perception Abnormalities Can Predict Diabetic Kidney Disease in Type 2 Diabetes Mellitus Patients
Wei-Ching Fang, Kuei-Mei Chou, Chiao-Yin Sun, Chin-Chan Lee, I-Wen Wu, Yung-Chang Chen, Heng-Chih Pan
Kidney and Blood Pressure Research.2020; 45(6): 926.     CrossRef
Association between nonalbumin proteinuria and renal tubular damage of N-acetyl-β-d-glucosaminidase and its clinical relevance in patients with type 2 diabetes without albuminuria
Eugene Han, Mi-Kyung Kim, Yong-ho Lee, Hye Soon Kim, Byung-Wan Lee
Journal of Diabetes and its Complications.2019; 33(3): 255.     CrossRef
Detection of Lower Albuminuria Levels and Early Development of Diabetic Kidney Disease Using an Artificial Intelligence-Based Rule Extraction Approach
Yoichi Hayashi
Diagnostics.2019; 9(4): 133.     CrossRef
Therapeutic effect of liraglutide on expression of CTGF and BMP‐7 in induced diabetic nephropathy
Maggie M. Ramzy, Ahlam M. Abdalla, Nagwa M. Zenhom, Ahmed M. Okasha, Aya E. Abdelkafy, Rabeh K. Saleh
Journal of Cellular Biochemistry.2019; 120(10): 17512.     CrossRef
Are blood lipids associated with microvascular complications among type 2 diabetes mellitus patients? A cross-sectional study in Shanghai, China
Hua Yang, Doris Young, Jian Gao, Yuanzhi Yuan, Minqian Shen, Yuan Zhang, Xueyan Duan, Shanzhu Zhu, Xiaoming Sun
Lipids in Health and Disease.2019;[Epub]     CrossRef
Discordance in risk factors for the progression of diabetic retinopathy and diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes mellitus
Ki‐Ho Song, Jee‐Sun Jeong, Mee Kyoung Kim, Hyuk‐Sang Kwon, Ki‐Hyun Baek, Seung‐Hyun Ko, Yu‐Bae Ahn
Journal of Diabetes Investigation.2019; 10(3): 745.     CrossRef
Risk factors for the development of micro-vascular complications of type 2 diabetes in a single-centre cohort of patients
Marsida Teliti, Giulia Cogni, Lucia Sacchi, Arianna Dagliati, Simone Marini, Valentina Tibollo, Pasquale De Cata, Riccardo Bellazzi, Luca Chiovato
Diabetes and Vascular Disease Research.2018; 15(5): 424.     CrossRef
Higher Prevalence and Progression Rate of Chronic Kidney Disease in Elderly Patients with Type 2 Diabetes Mellitus
Kyung-Soo Kim, Seok Won Park, Yong-Wook Cho, Soo-Kyung Kim
Diabetes & Metabolism Journal.2018; 42(3): 224.     CrossRef
Determinants of the Risk of Diabetic Kidney Disease and Diabetic Retinopathy Independent of Glucose Exposure
Bo Kyung Koo
Diabetes & Metabolism Journal.2016; 40(6): 444.     CrossRef