Autophagy: A Novel Therapeutic Target for Diabetic Nephropathy
Shinji Kume (Kume S), Daisuke Koya (Koya D)
Diabetes Metab J. 2015;39(6):451-460.   Published online 2015 Dec 11     DOI: https://doi.org/10.4093/dmj.2015.39.6.451
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Autophagy blockade mechanistically links proton pump inhibitors to worsened diabetic nephropathy and aborts the renoprotection of metformin/enalapril
Dalia Kamal Mostafa, Mohamed Mostafa Khedr, Mervat Kamel Barakat, Amany Abdelbary Abdellatif, Amal Mohamed Elsharkawy
Life Sciences.2021; 265: 118818.     CrossRef
Epigenetic modulation of autophagy genes linked to diabetic nephropathy by administration of isorhamnetin in Type 2 diabetes mellitus rats
Marwa Matboli, Doaa Ibrahim, Amany H Hasanin, Mohamed K Hassan, Eman K Habib, Miram M Bekhet, Ahmed M Afifi, Sanaa Eissa
Epigenomics.2021; 13(3): 187.     CrossRef
Yishen capsule promotes podocyte autophagy through regulating SIRT1/NF-κB signaling pathway to improve diabetic nephropathy
Yuxiang Liu, Wenyuan Liu, Ziyuan Zhang, Yaling Hu, Xiaodong Zhang, Yanyan Sun, Qingqing Lei, Dalin Sun, Ting Liu, Yanjun Fan, Hui Li, Wujie Ding, Jingai Fang
Renal Failure.2021; 43(1): 128.     CrossRef
Geniposide Improves Diabetic Nephropathy by Enhancing ULK1-Mediated Autophagy and Reducing Oxidative Stress through AMPK Activation
Theodomir Dusabimana, Eun Jung Park, Jihyun Je, Kyuho Jeong, Seung Pil Yun, Hye Jung Kim, Hwajin Kim, Sang Won Park
International Journal of Molecular Sciences.2021; 22(4): 1651.     CrossRef
Update on diagnosis, pathophysiology, and management of diabetic kidney disease
Mai Sugahara, Wai Lun Will Pak, Tetsuhiro Tanaka, Sydney C. W. Tang, Masaomi Nangaku
Nephrology.2021; 26(6): 491.     CrossRef
Life-Long Hyperbilirubinemia Exposure and Bilirubin Priming Prevent In Vitro Metabolic Damage
Annalisa Bianco, Serena Pinci, Claudio Tiribelli, Cristina Bellarosa
Frontiers in Pharmacology.2021;[Epub]     CrossRef
NADH/NAD+ Redox Imbalance and Diabetic Kidney Disease
Liang-Jun Yan
Biomolecules.2021; 11(5): 730.     CrossRef
Circular RNAs act as regulators of autophagy in cancer
Zhixia Zhou, Yinfeng Zhang, Jinning Gao, Xiaodan Hao, Chan Shan, Jing Li, Cuiyun Liu, Yin Wang, Peifeng Li
Molecular Therapy - Oncolytics.2021; 21: 242.     CrossRef
Sarsasapogenin restores podocyte autophagy in diabetic nephropathy by targeting GSK3β signaling pathway
Xi-zhi Li, Hong Jiang, Liu Xu, Yi-qi Liu, Jia-wei Tang, Jia-sen Shi, Xiu-juan Yu, Xue Wang, Lei Du, Qian Lu, Cheng-lin Li, Yao-wu Liu, Xiao-xing Yin
Biochemical Pharmacology.2021; 192: 114675.     CrossRef
Dietary Restriction for Kidney Protection: Decline in Nephroprotective Mechanisms During Aging
Nadezda V. Andrianova, Marina I. Buyan, Anastasia K. Bolikhova, Dmitry B. Zorov, Egor Y. Plotnikov
Frontiers in Physiology.2021;[Epub]     CrossRef
Induction of PDCD4 by albumin in proximal tubule epithelial cells potentiates proteinuria-induced dysfunctional autophagy by negatively targeting Atg5
Ezra Kombo Osoro, Xiaojuan Du, Dong Liang, Xi Lan, Riaz Farooq, Fumeng Huang, Wenhua Zhu, Jiajun Ren, Muhammad Sadiq, Lifang Tian, Xudong Yang, Dongmin Li, Shemin Lu
Biochemistry and Cell Biology.2021; 99(5): 617.     CrossRef
Overexpressing STAMP2 attenuates diabetic renal injuries via upregulating autophagy in diabetic rats
Fang-qiang Song, Ming Song, Wei-xuan Ma, Zhan Gao, Yun Ti, Xu Zhang, Bo-ang Hu, Ming Zhong, Wei Zhang, Ying Yu
Biochemical and Biophysical Research Communications.2021; 579: 47.     CrossRef
Mitochondrial Regulation of Diabetic Kidney Disease
Daniel L. Galvan, Koki Mise, Farhad R. Danesh
Frontiers in Medicine.2021;[Epub]     CrossRef
Diabetic kidney disease update: Pathogenesis and treatment overview for clinicians
Elmukhtar Habas, Abdel-NaserY Elzouki
Journal of Diabetes and Endocrine Practice.2021; 4(3): 107.     CrossRef

Salvianolic Acid B Improves Chronic Mild Stress-Induced Depressive Behaviors in Rats: Involvement of AMPK/SIRT1 Signaling Pathway

Dehua Liao, Yun Chen, Yujin Guo, Changshui Wang, Ni Liu, Qian Gong, Yingzhou Fu, Yilan Fu, Lizhi Cao, Dunwu Yao, Pei Jiang
Journal of Inflammation Research.2020; Volume 13: 195.     CrossRef
Long non-coding RNAs and pyroptosis
Dong He, Jun Zheng, Jia Hu, Juan Chen, Xing Wei
Clinica Chimica Acta.2020; 504: 201.     CrossRef
Resveratrol ameliorates renal damage by inhibiting oxidative stress-mediated apoptosis of podocytes in diabetic nephropathy
Fang Wang, Ran Li, Linlin Zhao, Shuang Ma, Guijun Qin
European Journal of Pharmacology.2020; 885: 173387.     CrossRef
Beneficial Effect of Chloroquine and Amodiaquine on Type 1 Diabetic Tubulopathy by Attenuating Mitochondrial Nox4 and Endoplasmic Reticulum Stress
Jun Mo Kang, Hyun-Seob Lee, Junghyun Kim, Dong Ho Yang, Hye Yun Jeong, Yu Ho Lee, Dong-Jin Kim, Seon Hwa Park, MinJi Sung, Jaehee Kim, Hyun-Ju An, Sang Ho Lee, So-Young Lee
Journal of Korean Medical Science.2020;[Epub]     CrossRef
Glucagon-like peptide-1 alleviates diabetic kidney disease through activation of autophagy by regulating AMP-activated protein kinase-mammalian target of rapamycin pathway
Shuangli Yang, Chuman Lin, Xiaoyun Zhuo, Jiyu Wang, Shitao Rao, Wen Xu, Yanzhen Cheng, Li Yang
American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism.2020; 319(6): E1019.     CrossRef
Inhibition of soluble epoxide hydrolase attenuates renal tubular mitochondrial dysfunction and ER stress by restoring autophagic flux in diabetic nephropathy
Xu-shun Jiang, Xing-yang Xiang, Xue-mei Chen, Jun-ling He, Ting Liu, Hua Gan, Xiao-gang Du
Cell Death & Disease.2020;[Epub]     CrossRef
Orientin Protects Podocytes from High Glucose Induced Apoptosis through Mitophagy
Zi‐Li Kong, Kui Che, Jian‐Xia Hu, Ying Chen, Yun‐Yang Wang, Xiang Wang, Wen‐Shan Lü, Yan‐Gang Wang, Jing‐Wei Chi
Chemistry & Biodiversity.2020;[Epub]     CrossRef
Sex-Specific Metabolic Changes in Peripheral Organs of Diabetic Mice
Xi Zhang, Hangying Xu, Jie Ning, Hui Ji, Junjie Yan, Yafei Zheng, Qingqing Xu, Chen Li, Liangcai Zhao, Hong Zheng, Hongchang Gao
Journal of Proteome Research.2020; 19(8): 3011.     CrossRef
Liver X receptor activation induces podocyte injury via inhibiting autophagic activity
Ziyi Zhang, Shengjie Tang, Weiwei Gui, Xihua Lin, Fenping Zheng, Fang Wu, Hong Li
Journal of Physiology and Biochemistry.2020; 76(2): 317.     CrossRef
Autophagy plays a protective role during Pseudomonas aeruginosa-induced apoptosis via ROS–MAPK pathway
Lu Han, Qinmei Ma, Jialin Yu, Zhaoqian Gong, Chenjie Ma, Yanan Xu, Guangcun Deng, Xiaoling Wu
Innate Immunity.2020; 26(7): 580.     CrossRef
Autophagy in diabetic nephropathy: a review
Elias A. T. Koch, Rola Nakhoul, Farid Nakhoul, Nakhoul Nakhoul
International Urology and Nephrology.2020; 52(9): 1705.     CrossRef
P2Y2R contributes to the development of diabetic nephropathy by inhibiting autophagy response
Theodomir Dusabimana, So Ra Kim, Eun Jung Park, Jihyun Je, Kyuho Jeong, Seung Pil Yun, Hye Jung Kim, Hwajin Kim, Sang Won Park
Molecular Metabolism.2020; 42: 101089.     CrossRef
Cardioprotective Effects of Taurisolo® in Cardiomyoblast H9c2 Cells under High-Glucose and Trimethylamine N-Oxide Treatment via De Novo Sphingolipid Synthesis
Stefania Lama, Vincenzo Monda, Maria Rosaria Rizzo, Marco Dacrema, Maria Maisto, Giuseppe Annunziata, Gian Carlo Tenore, Ettore Novellino, Paola Stiuso, Laura Sartiani
Oxidative Medicine and Cellular Longevity.2020; 2020: 1.     CrossRef
Empagliflozin attenuates diabetic tubulopathy by improving mitochondrial fragmentation and autophagy
Yu Ho Lee, Sang Hoon Kim, Jun Mo Kang, Jin Hyung Heo, Dong-Jin Kim, Seon Hwa Park, MinJi Sung, Jaehee Kim, Jisu Oh, Dong Ho Yang, Sang Ho Lee, So-Young Lee
American Journal of Physiology-Renal Physiology.2019; 317(4): F767.     CrossRef
Critical role of mitochondrial dysfunction and impaired mitophagy in diabetic nephropathy
Sugandh Saxena, Alpana Mathur, Poonam Kakkar
Journal of Cellular Physiology.2019; 234(11): 19223.     CrossRef
High Dose Vitamin E Attenuates Diabetic Nephropathy via Alleviation of Autophagic Stress
Yuxue Zhao, Wenting Zhang, Qi Jia, Zhendong Feng, Jing Guo, Xueting Han, Yuning Liu, Hongcai Shang, Yaoxian Wang, Wei Jing Liu
Frontiers in Physiology.2019;[Epub]     CrossRef
Caffeic Acid Modulates miR-636 Expression in Diabetic Nephropathy Rats
Ahmed M. Salem, Aya S. Ragheb, Marwa G. A. Hegazy, Marwa Matboli, Sanaa Eissa
Indian Journal of Clinical Biochemistry.2019; 34(3): 296.     CrossRef
Mechanistic Understanding of the Engineered Nanomaterial-Induced Toxicity on Kidney
Haiyang Zhao, Luxin Li, Huilu Zhan, Yanhui Chu, Bingbing Sun
Journal of Nanomaterials.2019; 2019: 1.     CrossRef
Diabetic nephropathy: An update on pathogenesis and drug development
Vikram Rao A/L B Vasanth Rao, Sean Hong Tan, Mayuren Candasamy, Subrat Kumar Bhattamisra
Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews.2019; 13(1): 754.     CrossRef
Luteolin attenuates high glucose-induced podocyte injury via suppressing NLRP3 inflammasome pathway
Qian Yu, Minda Zhang, Lifen Qian, Dan Wen, Guanzhong Wu
Life Sciences.2019; 225: 1.     CrossRef
Catalpol Ameliorates Podocyte Injury by Stabilizing Cytoskeleton and Enhancing Autophagy in Diabetic Nephropathy
Yan Chen, Qingpu Liu, Zengfu Shan, Wangyang Mi, Yingying Zhao, Meng Li, Baiyan Wang, Xiaoke Zheng, Weisheng Feng
Frontiers in Pharmacology.2019;[Epub]     CrossRef
Role of sirtuin-1 in diabetic nephropathy
Wanning Wang, Weixia Sun, Yanli Cheng, Zhonggao Xu, Lu Cai
Journal of Molecular Medicine.2019; 97(3): 291.     CrossRef
Energy restriction in renal protection
Si-Yang Wang, Guang-Yan Cai, Xiang-Mei Chen
British Journal of Nutrition.2018; 120(10): 1149.     CrossRef
The dysregulated autophagy signaling is partially responsible for defective podocyte development in wt1a mutant zebrafish
Xuemei Zhang, Qiaohong Lin, Fan Ren, Jin Zhang, Farman Ullah Dawar, Jie Mei
Aquaculture and Fisheries.2018; 3(3): 99.     CrossRef
Supplementation of Abelmoschus manihot Ameliorates Diabetic Nephropathy and Hepatic Steatosis by Activating Autophagy in Mice
Hwajin Kim, Theodomir Dusabimana, So Kim, Jihyun Je, Kyuho Jeong, Min Kang, Kye Cho, Hye Kim, Sang Park
Nutrients.2018; 10(11): 1703.     CrossRef
Acute Kidney Injury and Progression of Diabetic Kidney Disease
Samuel Mon-Wei Yu, Joseph V. Bonventre
Advances in Chronic Kidney Disease.2018; 25(2): 166.     CrossRef
Cardioprotective effects of dietary rapamycin on adult female C57BLKS/J-Leprdbmice
Peter C. Reifsnyder, Sergey Ryzhov, Kevin Flurkey, Rea P. Anunciado-Koza, Ian Mills, David E. Harrison, Robert A. Koza
Annals of the New York Academy of Sciences.2018; 1418(1): 106.     CrossRef
Viability of primary cultured podocytes is associated with extracellular high glucose-dependent autophagy downregulation
Irena Audzeyenka, Dorota Rogacka, Agnieszka Piwkowska, Stefan Angielski, Maciej Jankowski
Molecular and Cellular Biochemistry.2017; 430(1-2): 11.     CrossRef
Autophagy Protects against Palmitic Acid-Induced Apoptosis in Podocytes in vitro
Xu-shun Jiang, Xue-mei Chen, Jiang-min Wan, Hai-bo Gui, Xiong-zhong Ruan, Xiao-gang Du
Scientific Reports.2017;[Epub]     CrossRef
Apelin involved in progression of diabetic nephropathy by inhibiting autophagy in podocytes
Yu Liu, Jia Zhang, Yangjia Wang, Xiangjun Zeng
Cell Death & Disease.2017; 8(8): e3006.     CrossRef
Autophagy and its link to type II diabetes mellitus
Jai-Sing Yang, Chi-Cheng Lu, Sheng-Chu Kuo, Yuan-Man Hsu, Shih-Chang Tsai, Shih-Yin Chen, Yng-Tay Chen, Ying-Ju Lin, Yu-Chuen Huang, Chao-Jung Chen, Wei-De Lin, Wen-Lin Liao, Wei-Yong Lin, Yu-Huei Liu, Jinn-Chyuan Sheu, Fuu-Jen Tsai
BioMedicine.2017; 7(2): 8.     CrossRef
Resveratrol protects podocytes against apoptosis via stimulation of autophagy in a mouse model of diabetic nephropathy
Shan-Shan Huang, Da-Fa Ding, Sheng Chen, Cheng-Long Dong, Xiao-Long Ye, Yang-Gang Yuan, Ya-Min Feng, Na You, Jia-Rong Xu, Heng Miao, Qiang You, Xiang Lu, Yi-Bing Lu
Scientific Reports.2017;[Epub]     CrossRef
Long non-coding RNAs involved in autophagy regulation
Lixian Yang, Hanying Wang, Qi Shen, Lifeng Feng, Hongchuan Jin
Cell Death & Disease.2017; 8(10): e3073.     CrossRef
Treatment of diabetic kidney disease: current and future targets
Mi-Kyung Kim
The Korean Journal of Internal Medicine.2017; 32(4): 622.     CrossRef
MiR-30c protects diabetic nephropathy by suppressing epithelial-to-mesenchymal transition in db/db mice
Yanru Zhao, Zhongwei Yin, Huaping Li, Jiahui Fan, Shenglan Yang, Chen Chen, Dao Wen Wang
Aging Cell.2017; 16(2): 387.     CrossRef