Sulforaphane Ameliorates Diabetes-Induced Renal Fibrosis through Epigenetic Up-Regulation of BMP-7
Lili Kong, Hongyue Wang, Chenhao Li, Huiyan Cheng, Yan Cui, Li Liu, Ying Zhao
Diabetes Metab J. 2021;45(6):909-920.   Published online 2021 Jun 4     DOI: https://doi.org/10.4093/dmj.2020.0168
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The HDAC2/SP1/miR-205 feedback loop contributes to tubular epithelial cell extracellular matrix production in diabetic kidney disease
Zongji Zheng, Shuting Zhang, Jiaqi Chen, Meina Zou, Yanlin Yang, Wen Lu, Shijing Ren, Xiangyu Wang, Wenhui Dong, Zikun Zhang, Ling Wang, Meiping Guan, Gladys L.Y. Cheing, Yaoming Xue, Yijie Jia
Clinical Science.2022; 136(3): 223.     CrossRef
Defining therapeutic targets for renal fibrosis: Exploiting the biology of pathogenesis
Hao Yan, Jiangxin Xu, Zhifei Xu, Bo Yang, Peihua Luo, Qiaojun He
Biomedicine & Pharmacotherapy.2021; 143: 112115.     CrossRef