Differential Profile of Plasma Circular RNAs in Type 1 Diabetes Mellitus
Yangyang Li (Li Y), Ying Zhou (Zhou Y), Minghui Zhao (Zhao M), Jing Zou (Zou J), Yuxiao Zhu (Zhu Y), Xuewen Yuan (Yuan X), Qianqi Liu (Liu Q), Hanqing Cai (Cai H), Cong-Qiu Chu (Chu CQ), Yu Liu (Liu Y)
Diabetes Metab J. 2020;44(6):854-865.   Published online 2020 Jul 13     DOI: https://doi.org/10.4093/dmj.2019.0151
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Circular RNA PIP5K1A act as microRNA-552-3p sponge to regulates inflammation, oxidative damage in glucolipotoxicity-induced pancreatic INS-1 β-cells via Janus kinase 1
Lei Ren
Bioengineered.2022; 13(3): 5724.     CrossRef
Circular RNAs in diabetes mellitus and its complications
Wenqi Fan, Haipeng Pang, Zhiguo Xie, Gan Huang, Zhiguang Zhou
Frontiers in Endocrinology.2022;[Epub]     CrossRef
Type 1 Diabetes Mellitus-Related circRNAs Regulate CD4+ T Cell Functions
Jianni Chen, Guanfei Jia, Xue Lv, Shufa Li, Christos K. Kontos
BioMed Research International.2022; 2022: 1.     CrossRef
An intriguing role of circular RNA in insulin resistance and endothelial dysfunction: the future perspectives
Monisha Prasad, Selvaraj Jayaraman, Vishnu Priya Veeraraghavan
Hypertension Research.2022; 45(11): 1843.     CrossRef
Circular RNAs in Diabetic Nephropathy: Updates and Perspectives
Miao Liu, Junli Zhao
Aging and disease.2022; 13(5): 1365.     CrossRef
CircRNAs: Key molecules in the prevention and treatment of ischemic stroke
Zeyu Liu, Yanhong Zhou, Jian Xia
Biomedicine & Pharmacotherapy.2022; 156: 113845.     CrossRef
Pro-Inflammatory Cytokines Promote the Transcription of Circular RNAs in Human Pancreatic β Cells
Simranjeet Kaur, Caroline Frørup, Aashiq H. Mirza, Tina Fløyel, Reza Yarani, Maikel L. Colli, Jesper Johannesen, Joachim Størling, Decio L. Eizirik, Flemming Pociot
Non-Coding RNA.2022; 8(5): 69.     CrossRef
Differential Expression and Bioinformatics Analysis of Plasma-Derived Exosomal circRNA in Type 1 Diabetes Mellitus
Haipeng Pang, Wenqi Fan, Xiajie Shi, Shuoming Luo, Yimeng Wang, Jian Lin, Yang Xiao, Xia Li, Gan Huang, Zhiguo Xie, Zhiguang Zhou, Jinhui Liu
Journal of Immunology Research.2022; 2022: 1.     CrossRef
Circular RNAs in diabetes and its complications: Current knowledge and future prospects
Wenfeng Yin, Ziwei Zhang, Zilin Xiao, Xia Li, Shuoming Luo, Zhiguang Zhou
Frontiers in Genetics.2022;[Epub]     CrossRef
Circular RNA in autoimmune diseases: special emphasis on regulation mechanism in RA and SLE
Yurong Huang, Qiuyun Xue, Chenglong Cheng, Yuting Wang, Xiao Wang, Jun Chang, Chenggui Miao
Journal of Pharmacy and Pharmacology.2022;[Epub]     CrossRef
Emerging roles of circular RNAs in systemic lupus erythematosus
Xin Wang, Rui Ma, Weimin Shi, Zhouwei Wu, Yuling Shi
Molecular Therapy - Nucleic Acids.2021; 24: 212.     CrossRef
Understanding Competitive Endogenous RNA Network Mechanism in Type 1 Diabetes Mellitus Using Computational and Bioinformatics Approaches
Xuanzi Yi, Xu Cheng
Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy.2021; Volume 14: 3865.     CrossRef