Association of Snoring with Prediabetes and Type 2 Diabetes Mellitus: The Cardiovascular and Metabolic Diseases Etiology Research Center Cohort
So Mi Jemma Cho (Cho SMJ), Hokyou Lee (Lee H), Jee-Seon Shim (Shim JS), Hyeon Chang Kim (Kim HC)
Diabetes Metab J. 2020;44(5):687-698.   Published online 2020 Apr 16     DOI: https://doi.org/10.4093/dmj.2019.0128
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Association Between Snoring and Diabetes Among Pre- and Postmenopausal Women
Yun Yuan, Fan Zhang, Jingfu Qiu, Liling Chen, Meng Xiao, Wenge Tang, Qinwen Luo, Xianbin Ding, Xiaojun Tang
International Journal of General Medicine.2022; Volume 15: 2491.     CrossRef
Sleeping Duration, Napping and Snoring in Association with Diabetes Control among Patients with Diabetes in Qatar
Hiba Bawadi, Asma Al Sada, Noof Al Mansoori, Sharifa Al Mannai, Aya Hamdan, Zumin Shi, Abdelhamid Kerkadi
International Journal of Environmental Research and Public Health.2021; 18(8): 4017.     CrossRef
Changes in creatinine‐to‐cystatin C ratio over 4 years, risk of diabetes, and cardiometabolic control: The China Health and Retirement Longitudinal Study
Shanhu Qiu, Xue Cai, Yang Yuan, Bo Xie, Zilin Sun, Tongzhi Wu
Journal of Diabetes.2021; 13(12): 1025.     CrossRef
Association Between Self-Reported Snoring and Metabolic Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis
Jinsha Ma, Huifang Zhang, Hui Wang, Qian Gao, Heli Sun, Simin He, Lingxian Meng, Tong Wang
Frontiers in Neurology.2020;[Epub]     CrossRef
Early Development of Bidirectional Associations between Sleep Disturbance and Diabetes
Yongin Cho
Diabetes & Metabolism Journal.2020; 44(5): 668.     CrossRef