Skip Navigation
Skip to contents

Diabetes Metab J : Diabetes & Metabolism Journal

Search
OPEN ACCESS

Author index

Page Path
HOME > Browse > Author index
Search
Shinji Kume  (Kume S) 1 Article
Complications
Autophagy: A Novel Therapeutic Target for Diabetic Nephropathy
Shinji Kume, Daisuke Koya
Diabetes Metab J. 2015;39(6):451-460.   Published online December 11, 2015
DOI: https://doi.org/10.4093/dmj.2015.39.6.451
 • 4,750 View
 • 53 Download
 • 78 Web of Science
 • 73 Crossref
AbstractAbstract PDFPubReader   

Diabetic nephropathy is a leading cause of end stage renal disease and its occurance is increasing worldwide. The most effective treatment strategy for the condition is intensive treatment to strictly control glycemia and blood pressure using renin-angiotensin system inhibitors. However, a fraction of patients still go on to reach end stage renal disease even under such intensive care. New therapeutic targets for diabetic nephropathy are, therefore, urgently needed. Autophagy is a major catabolic pathway by which mammalian cells degrade macromolecules and organelles to maintain intracellular homeostasis. The accumulation of damaged proteins and organelles is associated with the pathogenesis of diabetic nephropathy. Autophagy in the kidney is activated under some stress conditions, such as oxidative stress and hypoxia in proximal tubular cells, and occurs even under normal conditions in podocytes. These and other accumulating findings have led to a hypothesis that autophagy is involved in the pathogenesis of diabetic nephropathy. Here, we review recent findings underpinning this hypothesis and discuss the advantages of targeting autophagy for the treatment of diabetic nephropathy.

Citations

Citations to this article as recorded by  
 • Aging and Diabetic Kidney Disease: Emerging Pathogenetic Mechanisms and Clinical Implications
  Yi Chen, Yashpal S. Kanwar, Xueqin Chen, Ming Zhan
  Current Medicinal Chemistry.2024; 31(6): 697.     CrossRef
 • Metformin inhibits high glucose‐induced apoptosis of renal podocyte through regulating miR‐34a/SIRT1 axis
  Xudong Zhuang, Zhuye Sun, Huasheng Du, Tianhui Zhou, Jing Zou, Wei Fu
  Immunity, Inflammation and Disease.2024;[Epub]     CrossRef
 • Placenta-derived mesenchymal stem cells protect against diabetic kidney disease by upregulating autophagy-mediated SIRT1/FOXO1 pathway
  Honghong Liu, Jiao Wang, Guanru Yue, Jixiong Xu
  Renal Failure.2024;[Epub]     CrossRef
 • Epigenetic Regulation of Autophagy in Bone Metabolism
  Yazhou Zhang, Qianqian Wang, Hongjia Xue, Yujin Guo, Shanshan Wei, Fengfeng Li, Linqiang Gong, Weiliang Pan, Pei Jiang
  Function.2024;[Epub]     CrossRef
 • The interaction between lncRNAs and transcription factors regulating autophagy in human cancers: A comprehensive and therapeutical survey
  Saade Abdalkareem Jasim, Yasir Qasim Almajidi, Reyadh R. Al‐Rashidi, Ahmed Hjazi, Irfan Ahmad, Ahmed Hussien Radie Alawadi, Enas R. Alwaily, Hashem O. Alsaab, Ali Haslany, Mohamood Hameed
  Cell Biochemistry and Function.2024;[Epub]     CrossRef
 • The beneficial effects of astragaloside IV on ameliorating diabetic kidney disease
  Yiwei Gao, Xin Su, Taiqi Xue, Ning Zhang
  Biomedicine & Pharmacotherapy.2023; 163: 114598.     CrossRef
 • #2601 THE MOLECULAR EFFECT OF SGLT2I ON THE AUTOPHAGY PATHWAY IN TYPE II DIABETES MELLITUS AND ITS VASCULAR COMPLICATIONS
  Offir Ertracht, Raneen Saad, Hagar Tadmor, Farid Nakhoul, Nakhoul Nakhoul
  Nephrology Dialysis Transplantation.2023;[Epub]     CrossRef
 • Role of oxidative stress in diabetes-induced complications and their management with antioxidants
  Hasandeep Singh, Rajanpreet Singh, Arshdeep Singh, Harshbir Singh, Gurpreet Singh, Sarabjit Kaur, Balbir Singh
  Archives of Physiology and Biochemistry.2023; : 1.     CrossRef
 • Stress can affect mitochondrial energy metabolism and AMPK/SIRT1 signaling pathway in rats
  An-ran Zhao, Jie Li, Si-qi Wang, Li-hua Bian, Wen-jing Li, Jian-you Guo
  Brain Research Bulletin.2023; 203: 110770.     CrossRef
 • Emerging links between FOXOs and diabetic complications
  Urvi M. Parmar, Manjiri P. Jalgaonkar, Aayush J. Kansara, Manisha J. Oza
  European Journal of Pharmacology.2023; 960: 176089.     CrossRef
 • Pathophysiology of diabetic kidney disease and autophagy: A review
  Jiawei Yu, Yan Liu, Hongjie Li, Peirong Zhang
  Medicine.2023; 102(30): e33965.     CrossRef
 • Microcystin-LR-induced autophagy via miR-282–5p/PIK3R1 pathway in Eriocheir sinensis hepatopancreas
  Yuning Zhang, Jiancao Gao, Liping Cao, Jinliang Du, Gangchun Xu, Pao Xu
  Ecotoxicology and Environmental Safety.2023; 267: 115661.     CrossRef
 • Global research trends and hot spots on autophagy and kidney diseases: a bibliometric analysis from 2000 to 2022
  Sinan Ai, Yake Li, Huijuan Zheng, Zhen Wang, Weijing Liu, JiaYin Tao, Yaotan Li, Yaoxian Wang
  Frontiers in Pharmacology.2023;[Epub]     CrossRef
 • Administration of mesenchymal stem cells in diabetic kidney disease: mechanisms, signaling pathways, and preclinical evidence
  Yuexin Zhu, Manyu Luo, Xue Bai, Yan Lou, Ping Nie, Shan Jiang, Jicui Li, Bing Li, Ping Luo
  Molecular and Cellular Biochemistry.2022; 477(8): 2073.     CrossRef
 • Dictyophora Polysaccharide Attenuates As-Mediated PINK1/Parkin Pathway-Induced Mitophagy in L-02 Cell through Scavenging ROS
  Ting Hu, Ju Lu, Changyan Wu, Tianxiao Duan, Peng Luo
  Molecules.2022; 27(9): 2806.     CrossRef
 • Asiatic acid from Cyclocarya paliurus regulates the autophagy–lysosome system via directly inhibiting TGF-β type I receptor and ameliorates diabetic nephropathy fibrosis
  Xuan-xuan Zhang, Yao Liu, Su-su Xu, Ru Yang, Cui-hua Jiang, Li-ping Zhu, Yin-ying Xu, Ke Pan, Jian Zhang, Zhi-qi Yin
  Food & Function.2022; 13(10): 5536.     CrossRef
 • Therapeutic Potential of Resveratrol in Diabetic Nephropathy According to Molecular Signaling
  Marziyeh Salami, Raziyeh Salami, Alireza Mafi, Mohammad-Hossein Aarabi, Omid Vakili, Zatollah Asemi
  Current Molecular Pharmacology.2022; 15(5): 716.     CrossRef
 • Impact of SGLT2 inhibitors on the kidney in people with type 2 diabetes and severely increased albuminuria
  Nasir Shah, Vlado Perkovic, Sradha Kotwal
  Expert Review of Clinical Pharmacology.2022; 15(7): 827.     CrossRef
 • Autophagy-nutrient sensing pathways in diabetic complications
  Urvi M. Parmar, Manjiri P. Jalgaonkar, Yogesh A. Kulkarni, Manisha J. Oza
  Pharmacological Research.2022; 184: 106408.     CrossRef
 • The Molecular Effects of SGLT2i Empagliflozin on the Autophagy Pathway in Diabetes Mellitus Type 2 and Its Complications
  Ranin Saad, Hagar Tadmor, Offir Ertracht, Nakhoul Nakhoul, Farid Nakhoul, Farber Evgeny, Shaul Atar, Bernd Stratmann
  Journal of Diabetes Research.2022; 2022: 1.     CrossRef
 • What’s New in the Molecular Mechanisms of Diabetic Kidney Disease: Recent Advances
  Kimio Watanabe, Emiko Sato, Eikan Mishima, Mariko Miyazaki, Tetsuhiro Tanaka
  International Journal of Molecular Sciences.2022; 24(1): 570.     CrossRef
 • Autophagy blockade mechanistically links proton pump inhibitors to worsened diabetic nephropathy and aborts the renoprotection of metformin/enalapril
  Dalia Kamal Mostafa, Mohamed Mostafa Khedr, Mervat Kamel Barakat, Amany Abdelbary Abdellatif, Amal Mohamed Elsharkawy
  Life Sciences.2021; 265: 118818.     CrossRef
 • Epigenetic modulation of autophagy genes linked to diabetic nephropathy by administration of isorhamnetin in Type 2 diabetes mellitus rats
  Marwa Matboli, Doaa Ibrahim, Amany H Hasanin, Mohamed K Hassan, Eman K Habib, Miram M Bekhet, Ahmed M Afifi, Sanaa Eissa
  Epigenomics.2021; 13(3): 187.     CrossRef
 • Yishen capsule promotes podocyte autophagy through regulating SIRT1/NF-κB signaling pathway to improve diabetic nephropathy
  Yuxiang Liu, Wenyuan Liu, Ziyuan Zhang, Yaling Hu, Xiaodong Zhang, Yanyan Sun, Qingqing Lei, Dalin Sun, Ting Liu, Yanjun Fan, Hui Li, Wujie Ding, Jingai Fang
  Renal Failure.2021; 43(1): 128.     CrossRef
 • Geniposide Improves Diabetic Nephropathy by Enhancing ULK1-Mediated Autophagy and Reducing Oxidative Stress through AMPK Activation
  Theodomir Dusabimana, Eun Jung Park, Jihyun Je, Kyuho Jeong, Seung Pil Yun, Hye Jung Kim, Hwajin Kim, Sang Won Park
  International Journal of Molecular Sciences.2021; 22(4): 1651.     CrossRef
 • Update on diagnosis, pathophysiology, and management of diabetic kidney disease
  Mai Sugahara, Wai Lun Will Pak, Tetsuhiro Tanaka, Sydney C. W. Tang, Masaomi Nangaku
  Nephrology.2021; 26(6): 491.     CrossRef
 • Life-Long Hyperbilirubinemia Exposure and Bilirubin Priming Prevent In Vitro Metabolic Damage
  Annalisa Bianco, Serena Pinci, Claudio Tiribelli, Cristina Bellarosa
  Frontiers in Pharmacology.2021;[Epub]     CrossRef
 • NADH/NAD+ Redox Imbalance and Diabetic Kidney Disease
  Liang-Jun Yan
  Biomolecules.2021; 11(5): 730.     CrossRef
 • Circular RNAs act as regulators of autophagy in cancer
  Zhixia Zhou, Yinfeng Zhang, Jinning Gao, Xiaodan Hao, Chan Shan, Jing Li, Cuiyun Liu, Yin Wang, Peifeng Li
  Molecular Therapy - Oncolytics.2021; 21: 242.     CrossRef
 • Sarsasapogenin restores podocyte autophagy in diabetic nephropathy by targeting GSK3β signaling pathway
  Xi-zhi Li, Hong Jiang, Liu Xu, Yi-qi Liu, Jia-wei Tang, Jia-sen Shi, Xiu-juan Yu, Xue Wang, Lei Du, Qian Lu, Cheng-lin Li, Yao-wu Liu, Xiao-xing Yin
  Biochemical Pharmacology.2021; 192: 114675.     CrossRef
 • Dietary Restriction for Kidney Protection: Decline in Nephroprotective Mechanisms During Aging
  Nadezda V. Andrianova, Marina I. Buyan, Anastasia K. Bolikhova, Dmitry B. Zorov, Egor Y. Plotnikov
  Frontiers in Physiology.2021;[Epub]     CrossRef
 • Induction of PDCD4 by albumin in proximal tubule epithelial cells potentiates proteinuria-induced dysfunctional autophagy by negatively targeting Atg5
  Ezra Kombo Osoro, Xiaojuan Du, Dong Liang, Xi Lan, Riaz Farooq, Fumeng Huang, Wenhua Zhu, Jiajun Ren, Muhammad Sadiq, Lifang Tian, Xudong Yang, Dongmin Li, Shemin Lu
  Biochemistry and Cell Biology.2021; 99(5): 617.     CrossRef
 • Overexpressing STAMP2 attenuates diabetic renal injuries via upregulating autophagy in diabetic rats
  Fang-qiang Song, Ming Song, Wei-xuan Ma, Zhan Gao, Yun Ti, Xu Zhang, Bo-ang Hu, Ming Zhong, Wei Zhang, Ying Yu
  Biochemical and Biophysical Research Communications.2021; 579: 47.     CrossRef
 • Mitochondrial Regulation of Diabetic Kidney Disease
  Daniel L. Galvan, Koki Mise, Farhad R. Danesh
  Frontiers in Medicine.2021;[Epub]     CrossRef
 • Diabetic kidney disease update: Pathogenesis and treatment overview for clinicians
  Elmukhtar Habas, Abdel-Naser Elzouki
  Journal of Diabetes and Endocrine Practice.2021; 04(03): 107.     CrossRef
 • VDR/Atg3 Axis Regulates Slit Diaphragm to Tight Junction Transition via p62-Mediated Autophagy Pathway in Diabetic Nephropathy
  Bin Wang, Jing-yi Qian, Tao-tao Tang, Li-lu Lin, Nan Yu, Hong-lei Guo, Wei-jie Ni, Ling-Li Lv, Yi Wen, Zuo-Lin Li, Min Wu, Jing-Yuan Cao, Bi-Cheng Liu
  Diabetes.2021; 70(11): 2639.     CrossRef
 • SIRT1: Mechanism and Protective Effect in Diabetic Nephropathy
  Jing Ji, Pengyu Tao, Qian Wang, Lingxing Li, Yuzhen Xu
  Endocrine, Metabolic & Immune Disorders - Drug Targets.2021; 21(5): 835.     CrossRef
 • SIRT1 Alleviates Aldosterone-Induced Podocyte Injury by Suppressing Mitochondrial Dysfunction and NLRP3 Inflammasome Activation
  Mingzhu Jiang, Min Zhao, Mi Bai, Juan Lei, Yanggang Yuan, Songming Huang, Yue Zhang, Guixia Ding, Zhanjun Jia, Aihua Zhang
  Kidney Diseases.2021; 7(4): 293.     CrossRef
 • Salvianolic Acid B Improves Chronic Mild Stress-Induced Depressive Behaviors in Rats: Involvement of AMPK/SIRT1 Signaling Pathway


  Dehua Liao, Yun Chen, Yujin Guo, Changshui Wang, Ni Liu, Qian Gong, Yingzhou Fu, Yilan Fu, Lizhi Cao, Dunwu Yao, Pei Jiang
  Journal of Inflammation Research.2020; Volume 13: 195.     CrossRef
 • Long non-coding RNAs and pyroptosis
  Dong He, Jun Zheng, Jia Hu, Juan Chen, Xing Wei
  Clinica Chimica Acta.2020; 504: 201.     CrossRef
 • Resveratrol ameliorates renal damage by inhibiting oxidative stress-mediated apoptosis of podocytes in diabetic nephropathy
  Fang Wang, Ran Li, Linlin Zhao, Shuang Ma, Guijun Qin
  European Journal of Pharmacology.2020; 885: 173387.     CrossRef
 • Beneficial Effect of Chloroquine and Amodiaquine on Type 1 Diabetic Tubulopathy by Attenuating Mitochondrial Nox4 and Endoplasmic Reticulum Stress
  Jun Mo Kang, Hyun-Seob Lee, Junghyun Kim, Dong Ho Yang, Hye Yun Jeong, Yu Ho Lee, Dong-Jin Kim, Seon Hwa Park, MinJi Sung, Jaehee Kim, Hyun-Ju An, Sang Ho Lee, So-Young Lee
  Journal of Korean Medical Science.2020;[Epub]     CrossRef
 • Glucagon-like peptide-1 alleviates diabetic kidney disease through activation of autophagy by regulating AMP-activated protein kinase-mammalian target of rapamycin pathway
  Shuangli Yang, Chuman Lin, Xiaoyun Zhuo, Jiyu Wang, Shitao Rao, Wen Xu, Yanzhen Cheng, Li Yang
  American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism.2020; 319(6): E1019.     CrossRef
 • Inhibition of soluble epoxide hydrolase attenuates renal tubular mitochondrial dysfunction and ER stress by restoring autophagic flux in diabetic nephropathy
  Xu-shun Jiang, Xing-yang Xiang, Xue-mei Chen, Jun-ling He, Ting Liu, Hua Gan, Xiao-gang Du
  Cell Death & Disease.2020;[Epub]     CrossRef
 • Orientin Protects Podocytes from High Glucose Induced Apoptosis through Mitophagy
  Zi‐Li Kong, Kui Che, Jian‐Xia Hu, Ying Chen, Yun‐Yang Wang, Xiang Wang, Wen‐Shan Lü, Yan‐Gang Wang, Jing‐Wei Chi
  Chemistry & Biodiversity.2020;[Epub]     CrossRef
 • Sex-Specific Metabolic Changes in Peripheral Organs of Diabetic Mice
  Xi Zhang, Hangying Xu, Jie Ning, Hui Ji, Junjie Yan, Yafei Zheng, Qingqing Xu, Chen Li, Liangcai Zhao, Hong Zheng, Hongchang Gao
  Journal of Proteome Research.2020; 19(8): 3011.     CrossRef
 • Liver X receptor activation induces podocyte injury via inhibiting autophagic activity
  Ziyi Zhang, Shengjie Tang, Weiwei Gui, Xihua Lin, Fenping Zheng, Fang Wu, Hong Li
  Journal of Physiology and Biochemistry.2020; 76(2): 317.     CrossRef
 • Autophagy plays a protective role duringPseudomonas aeruginosa-induced apoptosis via ROS–MAPK pathway
  Lu Han, Qinmei Ma, Jialin Yu, Zhaoqian Gong, Chenjie Ma, Yanan Xu, Guangcun Deng, Xiaoling Wu
  Innate Immunity.2020; 26(7): 580.     CrossRef
 • Autophagy in diabetic nephropathy: a review
  Elias A. T. Koch, Rola Nakhoul, Farid Nakhoul, Nakhoul Nakhoul
  International Urology and Nephrology.2020; 52(9): 1705.     CrossRef
 • P2Y2R contributes to the development of diabetic nephropathy by inhibiting autophagy response
  Theodomir Dusabimana, So Ra Kim, Eun Jung Park, Jihyun Je, Kyuho Jeong, Seung Pil Yun, Hye Jung Kim, Hwajin Kim, Sang Won Park
  Molecular Metabolism.2020; 42: 101089.     CrossRef
 • Cardioprotective Effects of Taurisolo® in Cardiomyoblast H9c2 Cells under High-Glucose and Trimethylamine N-Oxide Treatment via De Novo Sphingolipid Synthesis
  Stefania Lama, Vincenzo Monda, Maria Rosaria Rizzo, Marco Dacrema, Maria Maisto, Giuseppe Annunziata, Gian Carlo Tenore, Ettore Novellino, Paola Stiuso, Laura Sartiani
  Oxidative Medicine and Cellular Longevity.2020; 2020: 1.     CrossRef
 • Empagliflozin attenuates diabetic tubulopathy by improving mitochondrial fragmentation and autophagy
  Yu Ho Lee, Sang Hoon Kim, Jun Mo Kang, Jin Hyung Heo, Dong-Jin Kim, Seon Hwa Park, MinJi Sung, Jaehee Kim, Jisu Oh, Dong Ho Yang, Sang Ho Lee, So-Young Lee
  American Journal of Physiology-Renal Physiology.2019; 317(4): F767.     CrossRef
 • Critical role of mitochondrial dysfunction and impaired mitophagy in diabetic nephropathy
  Sugandh Saxena, Alpana Mathur, Poonam Kakkar
  Journal of Cellular Physiology.2019; 234(11): 19223.     CrossRef
 • High Dose Vitamin E Attenuates Diabetic Nephropathy via Alleviation of Autophagic Stress
  Yuxue Zhao, Wenting Zhang, Qi Jia, Zhendong Feng, Jing Guo, Xueting Han, Yuning Liu, Hongcai Shang, Yaoxian Wang, Wei Jing Liu
  Frontiers in Physiology.2019;[Epub]     CrossRef
 • Caffeic Acid Modulates miR-636 Expression in Diabetic Nephropathy Rats
  Ahmed M. Salem, Aya S. Ragheb, Marwa G. A. Hegazy, Marwa Matboli, Sanaa Eissa
  Indian Journal of Clinical Biochemistry.2019; 34(3): 296.     CrossRef
 • Mechanistic Understanding of the Engineered Nanomaterial-Induced Toxicity on Kidney
  Haiyang Zhao, Luxin Li, Huilu Zhan, Yanhui Chu, Bingbing Sun
  Journal of Nanomaterials.2019; 2019: 1.     CrossRef
 • Diabetic nephropathy: An update on pathogenesis and drug development
  Vikram Rao A/L B Vasanth Rao, Sean Hong Tan, Mayuren Candasamy, Subrat Kumar Bhattamisra
  Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews.2019; 13(1): 754.     CrossRef
 • Luteolin attenuates high glucose-induced podocyte injury via suppressing NLRP3 inflammasome pathway
  Qian Yu, Minda Zhang, Lifen Qian, Dan Wen, Guanzhong Wu
  Life Sciences.2019; 225: 1.     CrossRef
 • Catalpol Ameliorates Podocyte Injury by Stabilizing Cytoskeleton and Enhancing Autophagy in Diabetic Nephropathy
  Yan Chen, Qingpu Liu, Zengfu Shan, Wangyang Mi, Yingying Zhao, Meng Li, Baiyan Wang, Xiaoke Zheng, Weisheng Feng
  Frontiers in Pharmacology.2019;[Epub]     CrossRef
 • Role of sirtuin-1 in diabetic nephropathy
  Wanning Wang, Weixia Sun, Yanli Cheng, Zhonggao Xu, Lu Cai
  Journal of Molecular Medicine.2019; 97(3): 291.     CrossRef
 • Energy restriction in renal protection
  Si-Yang Wang, Guang-Yan Cai, Xiang-Mei Chen
  British Journal of Nutrition.2018; 120(10): 1149.     CrossRef
 • The dysregulated autophagy signaling is partially responsible for defective podocyte development in wt1a mutant zebrafish
  Xuemei Zhang, Qiaohong Lin, Fan Ren, Jin Zhang, Farman Ullah Dawar, Jie Mei
  Aquaculture and Fisheries.2018; 3(3): 99.     CrossRef
 • Supplementation of Abelmoschus manihot Ameliorates Diabetic Nephropathy and Hepatic Steatosis by Activating Autophagy in Mice
  Hwajin Kim, Theodomir Dusabimana, So Kim, Jihyun Je, Kyuho Jeong, Min Kang, Kye Cho, Hye Kim, Sang Park
  Nutrients.2018; 10(11): 1703.     CrossRef
 • Acute Kidney Injury and Progression of Diabetic Kidney Disease
  Samuel Mon-Wei Yu, Joseph V. Bonventre
  Advances in Chronic Kidney Disease.2018; 25(2): 166.     CrossRef
 • Cardioprotective effects of dietary rapamycin on adult female C57BLKS/J‐Leprdb mice
  Peter C. Reifsnyder, Sergey Ryzhov, Kevin Flurkey, Rea P. Anunciado‐Koza, Ian Mills, David E. Harrison, Robert A. Koza
  Annals of the New York Academy of Sciences.2018; 1418(1): 106.     CrossRef
 • Viability of primary cultured podocytes is associated with extracellular high glucose-dependent autophagy downregulation
  Irena Audzeyenka, Dorota Rogacka, Agnieszka Piwkowska, Stefan Angielski, Maciej Jankowski
  Molecular and Cellular Biochemistry.2017; 430(1-2): 11.     CrossRef
 • Autophagy Protects against Palmitic Acid-Induced Apoptosis in Podocytes in vitro
  Xu-shun Jiang, Xue-mei Chen, Jiang-min Wan, Hai-bo Gui, Xiong-zhong Ruan, Xiao-gang Du
  Scientific Reports.2017;[Epub]     CrossRef
 • Apelin involved in progression of diabetic nephropathy by inhibiting autophagy in podocytes
  Yu Liu, Jia Zhang, Yangjia Wang, Xiangjun Zeng
  Cell Death & Disease.2017; 8(8): e3006.     CrossRef
 • Autophagy and its link to type II diabetes mellitus
  Jai-Sing Yang, Chi-Cheng Lu, Sheng-Chu Kuo, Yuan-Man Hsu, Shih-Chang Tsai, Shih-Yin Chen, Yng-Tay Chen, Ying-Ju Lin, Yu-Chuen Huang, Chao-Jung Chen, Wei-De Lin, Wen-Lin Liao, Wei-Yong Lin, Yu-Huei Liu, Jinn-Chyuan Sheu, Fuu-Jen Tsai
  BioMedicine.2017; 7(2): 8.     CrossRef
 • Resveratrol protects podocytes against apoptosis via stimulation of autophagy in a mouse model of diabetic nephropathy
  Shan-Shan Huang, Da-Fa Ding, Sheng Chen, Cheng-Long Dong, Xiao-Long Ye, Yang-Gang Yuan, Ya-Min Feng, Na You, Jia-Rong Xu, Heng Miao, Qiang You, Xiang Lu, Yi-Bing Lu
  Scientific Reports.2017;[Epub]     CrossRef
 • Long non-coding RNAs involved in autophagy regulation
  Lixian Yang, Hanying Wang, Qi Shen, Lifeng Feng, Hongchuan Jin
  Cell Death & Disease.2017; 8(10): e3073.     CrossRef
 • Treatment of diabetic kidney disease: current and future targets
  Mi-Kyung Kim
  The Korean Journal of Internal Medicine.2017; 32(4): 622.     CrossRef
 • MiR-30c protects diabetic nephropathy by suppressing epithelial-to-mesenchymal transition in db/db mice
  Yanru Zhao, Zhongwei Yin, Huaping Li, Jiahui Fan, Shenglan Yang, Chen Chen, Dao Wen Wang
  Aging Cell.2017; 16(2): 387.     CrossRef

Diabetes Metab J : Diabetes & Metabolism Journal