Skip Navigation
Skip to contents

Diabetes Metab J : Diabetes & Metabolism Journal

Search
OPEN ACCESS

Author index

Page Path
HOME > Browse > Author index
Search
Michael H. Criqui 1 Article
Metabolic Risk/Epidemiology
Associations between Weight-Adjusted Waist Index and Abdominal Fat and Muscle Mass: Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis
Ji Yoon Kim, Jimi Choi, Chantal A. Vella, Michael H. Criqui, Matthew A. Allison, Nam Hoon Kim
Diabetes Metab J. 2022;46(5):747-755.   Published online March 30, 2022
DOI: https://doi.org/10.4093/dmj.2021.0294
 • 6,114 View
 • 264 Download
 • 35 Web of Science
 • 38 Crossref
AbstractAbstract PDFSupplementary MaterialPubReader   ePub   
Background
The weight-adjusted waist index (WWI) reflected body compositional changes with aging. This study was to investigate the association of WWI with abdominal fat and muscle mass in a diverse race/ethnic population.
Methods
Computed tomography (CT) data from 1,946 participants for abdominal fat and muscle areas from the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (785 Whites, 252 Asians, 406 African American, and 503 Hispanics) were used. Among them, 595 participants underwent repeated CT. The WWI was calculated as waist circumference (cm) divided by the square root of body weight (kg). The associations of WWI with abdominal fat and muscle measures were examined, and longitudinal changes in abdominal composition measures were compared.
Results
In all race/ethnic groups, WWI was positively correlated with total abdominal fat area (TFA), subcutaneous fat area, and visceral fat area, but negatively correlated with total abdominal muscle area (TMA) and abdominal muscle radiodensity (P<0.001 for all). WWI showed a linear increase with aging regardless of race and there were no significant differences in the WWI distribution between Whites, Asians, and African Americans. In longitudinal analyses, over 38.6 months of follow-up, all abdominal fat measures increased but muscle measures decreased, along with increase in WWI. The more the WWI increased, the more the TFA increased and the more the TMA decreased.
Conclusion
WWI showed positive associations with abdominal fat mass and negative associations with abdominal muscle mass, which likely reflects the abdominal compositional changes with aging in a multi-ethnic population.

Citations

Citations to this article as recorded by  
 • The association between weight-adjusted-waist index and depression: Results from NHANES 2005–2018
  Meng Li, Xue Yu, Wenhui Zhang, Jiahui Yin, Lu Zhang, Guoshuai Luo, Yuanxiang Liu, Jiguo Yang
  Journal of Affective Disorders.2024; 347: 299.     CrossRef
 • Association between weight-adjusted-waist index and gallstones: an analysis of the National Health and Nutrition Examination Survey
  Si-Hua Wen, Xin Tang, Tao Tang, Zheng-Rong Ye
  BMC Gastroenterology.2024;[Epub]     CrossRef
 • Association between weight-adjusted waist index and myopia in adolescents and young adults: results from NHANES 1999–2008
  Xu Han Shi, Li Dong, Rui Heng Zhang, Wen Bin Wei
  BMC Ophthalmology.2024;[Epub]     CrossRef
 • Association between the weight-adjusted waist index and the odds of type 2 diabetes mellitus in United States adults: a cross-sectional study
  Dongdong Zheng, Suzhen Zhao, Dan Luo, Feng Lu, Zhishen Ruan, Xiaokang Dong, Wenjing Chen
  Frontiers in Endocrinology.2024;[Epub]     CrossRef
 • Association between Weight-Adjusted Waist Index and depressive symptoms: A nationally representative cross-sectional study from NHANES 2005 to 2018
  Hangyu Liu, Jin Zhi, Chuzhao Zhang, Shiyi Huang, Yang Ma, Dandan Luo, Lungang Shi
  Journal of Affective Disorders.2024; 350: 49.     CrossRef
 • Relationship between cognitive function and weight-adjusted waist index in people ≥ 60 years old in NHANES 2011–2014
  Xue-li Wang, Hong-lin Feng, Xiao-zhuo Xu, Jing Liu, Xu Han
  Aging Clinical and Experimental Research.2024;[Epub]     CrossRef
 • Association between weight-adjusted-waist index and periodontitis risk: A cross-sectional study
  Xinyu Wu, Zahra Cheraghi
  PLOS ONE.2024; 19(5): e0302137.     CrossRef
 • Association between weight-adjusted waist index and non-alcoholic fatty liver disease: a population-based study
  Changhui Yu, Shiming He, Maobin Kuang, Chao Wang, Xin Huang, Guotai Sheng, Yang Zou
  BMC Endocrine Disorders.2024;[Epub]     CrossRef
 • Association between weight-adjusted waist index and serum total testosterone in males aged 6–19 years in the United States: Data from NHANES 2013–2016
  Zhifei Wu, Lingling Bao, Haiyan Wang, Jiajing Zheng, Yu Chen, Wenjuan Wang, Dongkai Qiu
  Heliyon.2024; 10(6): e27520.     CrossRef
 • Associations of weight-adjusted-waist index and depression with secondary infertility
  Fei Sun, Min Liu, Shanshan Hu, Ruijie Xie, Huijuan Chen, Zhaona Sun, Huiya Bi
  Frontiers in Endocrinology.2024;[Epub]     CrossRef
 • Association between weight-adjusted-waist index and depression in US adults: A cross-sectional study
  Yun Shen, Yahui Wu, Panru Luo, Minghan Fu, Kai Zhu, Jinsheng Wang
  Journal of Affective Disorders.2024; 355: 299.     CrossRef
 • Age differences in the association of body mass index-defined obesity with abdominal aortic calcification
  Tangmeng Guo, Lili Huang, Zhijian Luo, Huabo Zheng, Shengshuai Shan, Bei Cheng
  Frontiers in Endocrinology.2024;[Epub]     CrossRef
 • The relationship between weight-adjusted-waist index and diabetic kidney disease in patients with type 2 diabetes mellitus
  Zhaoxiang Wang, Xuejing Shao, Wei Xu, Bingshuang Xue, Shao Zhong, Qichao Yang
  Frontiers in Endocrinology.2024;[Epub]     CrossRef
 • Can weight-adjusted waist circumference index become a single anthropometric predictor of prostate-specific antigen concentration? A National Health and Nutrition Examination Survey analysis (2003–2010)
  Guodong Yang, Te Cui, Yu Cao, Shuowen Wang, Xinyi Yang, Mikhail Enikeev, Mingze He
  Journal of Investigative Medicine.2024;[Epub]     CrossRef
 • The association between weight-adjusted-waist index and sarcopenia in adults: a population-based study
  Haojing Zhou, Hai Su, Yichen Gong, Lei Chen, Lihan Xu, Guoqian Chen, Peijian Tong
  Scientific Reports.2024;[Epub]     CrossRef
 • Assessment of existing anthropometric indices for screening sarcopenic obesity in older adults
  Jin Eui Kim, Jimi Choi, Miji Kim, Chang Won Won
  British Journal of Nutrition.2023; 129(5): 875.     CrossRef
 • Relationship Between Weight-Adjusted Waist Index and Osteoporosis in the Senile in the United States from the National Health and Nutrition Examination Survey, 2017-2020
  Yuxiang Lin, Zijie Liang, Anxin Zhang, Nuo Xu, Xuewen Pei, Nanbu Wang, Liang Zheng, Danghan Xu
  Journal of Clinical Densitometry.2023; 26(2): 101361.     CrossRef
 • The association of asthma duration with body mass index and Weight-Adjusted-Waist index in a nationwide study of the U.S. adults
  Xiaoxiao Han, Xiaofang He, Gui Hao, Lifang Cao, Yinliang Qi, Kexing Han
  European Journal of Medical Research.2023;[Epub]     CrossRef
 • Relationship between weight-adjusted-waist index and erectile dysfunction in the United State: results from NHANES 2001-2004
  Shangqi Cao, Xu Hu, Yanxiang Shao, Yaohui Wang, Yaxiong Tang, Shangqing Ren, Xiang Li
  Frontiers in Endocrinology.2023;[Epub]     CrossRef
 • The association between weight-adjusted-waist index and total bone mineral density in adolescents: NHANES 2011–2018
  Xiaohua Wang, Shuo Yang, Gansheng He, Lin Xie
  Frontiers in Endocrinology.2023;[Epub]     CrossRef
 • Asthma prevalence is increased in patients with high metabolism scores for visceral fat: study reports from the US
  Qiushi Liu, Xiaoxiao Han, Yan Chen, Ying Gao, Wei Yang, Lewei Huang
  Frontiers in Endocrinology.2023;[Epub]     CrossRef
 • Positive association between weight-adjusted-waist index and dementia in the Chinese population with hypertension: a cross-sectional study
  Wei Zhou, Yanyou Xie, Lingling Yu, Chao Yu, Huihui Bao, Xiaoshu Cheng
  BMC Psychiatry.2023;[Epub]     CrossRef
 • Associations between weight-adjusted waist index and bone mineral density: results of a nationwide survey
  Ya Zhang, Haiyang Wu, Cheng Li, Changxiong Liu, Mingjiang Liu, Xiaozhu Liu, Qiming Yin, Xianzhe Li, Ruijie Xie
  BMC Endocrine Disorders.2023;[Epub]     CrossRef
 • Association of weight-adjusted-waist index with non-alcoholic fatty liver disease and liver fibrosis: a cross-sectional study based on NHANES
  Qinggang Hu, Kexing Han, Jiapei Shen, Weijie Sun, Long Gao, Yufeng Gao
  European Journal of Medical Research.2023;[Epub]     CrossRef
 • Weight‐adjusted waist as an integrated index for fat, muscle and bone health in adults
  Kyoung Jin Kim, Serhim Son, Kyeong Jin Kim, Sin Gon Kim, Nam Hoon Kim
  Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle.2023; 14(5): 2196.     CrossRef
 • Association between weight-adjusted-waist index and female infertility: a population-based study
  Zujun Wen, Xiang Li
  Frontiers in Endocrinology.2023;[Epub]     CrossRef
 • Association between weight-adjusted-waist index and risk of cardiovascular diseases in United States adults: a cross-sectional study
  Haiyang Fang, Feng Xie, Kai Li, Meng Li, Yanqing Wu
  BMC Cardiovascular Disorders.2023;[Epub]     CrossRef
 • Association between the weight-adjusted waist index and stroke: a cross-sectional study
  Jiayi Ye, Yanjie Hu, Xinrong Chen, Zhe Yin, Xingzhu Yuan, Liping Huang, Ka Li
  BMC Public Health.2023;[Epub]     CrossRef
 • Association between weight-adjusted-waist index and chronic kidney disease: a cross-sectional study
  Xiaowan Li, Lanyu Wang, Hongyi Zhou, Hongyang Xu
  BMC Nephrology.2023;[Epub]     CrossRef
 • Sex Differences in the Association of Weight-Adjusted-Waist Index with Sarcopenic Obesity: A Cross-Sectional Study of Hemodialysis Patients
  Maolu Tian, Qin Lan, Fangfang Yu, Pinghong He, Shanshan Hu, Yan Zha
  Metabolic Syndrome and Related Disorders.2023; 21(10): 596.     CrossRef
 • Lean or Non-obese Nonalcoholic Fatty Liver Disease Patients: Are They Really Lean?
  Eugene Han, Yong-ho Lee
  Clinical and Molecular Hepatology.2023; 29(4): 980.     CrossRef
 • The association of body mass index and weight waist adjustment index with serum ferritin in a national study of US adults
  Hao Han, Ping Ni, Siqi Zhang, Xiaojuan Ji, Mingli Zhu, Wanyu Ma, Hongfeng Ge, Hailiang Chu
  European Journal of Medical Research.2023;[Epub]     CrossRef
 • The weight-adjusted-waist index and cognitive impairment among U.S. older adults: a population-based study
  Xiao-tong Huang, Xiang Lv, Hong Jiang
  Frontiers in Endocrinology.2023;[Epub]     CrossRef
 • The relationship between weight-adjusted-waist index and total bone mineral density in adults aged 20-59
  Meiqian Guo, Yi Lei, Xueqing Liu, Xiang Li, Yong Xu, Donghui Zheng
  Frontiers in Endocrinology.2023;[Epub]     CrossRef
 • Associations between weight-adjusted-waist index and infertility: Results from NHANES 2013 to 2020
  Huanxin Zhong, Bin Yu, Fen Zhao, Hongyin Cui, Lifang You, Dao Feng, Yi Lu
  Medicine.2023; 102(48): e36388.     CrossRef
 • The association between weight-adjusted-waist index and increased urinary albumin excretion in adults: A population-based study
  Zheng Qin, Kaixi Chang, Qinbo Yang, Qiao Yu, Ruoxi Liao, Baihai Su
  Frontiers in Nutrition.2022;[Epub]     CrossRef
 • Association between the weight-adjusted-waist index and abdominal aortic calcification in United States adults: Results from the national health and nutrition examination survey 2013–2014
  Feng Xie, Yuan Xiao, Xiaozhong Li, Yanqing Wu
  Frontiers in Cardiovascular Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
 • The association between weight-adjusted-waist index and abdominal aortic calcification in adults aged ≥ 40 years: results from NHANES 2013–2014
  Zheng Qin, Dongru Du, Yupei Li, Kaixi Chang, Qinbo Yang, Zhuyun Zhang, Ruoxi Liao, Baihai Su
  Scientific Reports.2022;[Epub]     CrossRef

Diabetes Metab J : Diabetes & Metabolism Journal
Close layer